BRIQ Journal

BRIQ 2. Sayı – Türkçe

Adnan Akfırat

EDİTÖRDEN

“Dünya gittikçe daha az Batılı hale geliyor!”

Bu saptama, dünyadaki güvenlik ortamındaki değişimleri liderler düzeyinde masaya yatıran Atlantik
sisteminin en prestijli oluşumlarından Münih Güvenlik Konferansı’nın 2020 yılı toplantısının
raporunda yer aldı. Raporda, “Batısızlık” diye yapay bir kavram ortaya atılıyor ve Batı’nın liberal değerlerinin
artık hükmünün kalmadığı belirtiliyor. 2019 yılı raporunda da temel sorun “uluslararası sistemin
yeniden düzenlenişi”ndeki sancılar olarak gösteriliyor ve “liberal dünya düzeninde bir yönetim
boşluğu”ndan söz ediliyor. Bu gelişmelerin küresel güvenlik ortamında bir belirsizliğe neden olduğu
savunuluyor.

Avrupa devletleri, özellikle Türkiye, Rusya, Çin ve İran ile, genel olarak Asya ve Latin Amerika ile
ilişkilerinde Washington’un dayatmalarından bağımsız bir yol tutabilmek için seçenekleri tartışmaktadır.

Dünyada çok kutupluluğun ilerlemesine koşut olarak, Atlantik’ten Asya’ya doğru bir güç kaymasının
gerçekleştiği görülmektedir. 11 Eylül 2001 sonrasında ABD’nin “teröre karşı küresel savaş” doktrinini
ve uygulamasını, aslında çok kutupluluğun gelişmesini önleme çabası olarak değerlendirmek
mümkündür. 2000’li yılların başından itibaren giderek artan ölçüde, Afrika’dan Çin’e uzanan coğrafyada,
gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamı, etnik ayrılıkçı ve dini istismar eden terörizme sahne
olmaktadır. Ayrıca Afganistan, Irak, Libya, Suriye başta olmak üzere, onlarca ülkede ABD/NATO’nun
dış müdahaleleriyle yönetimler devrilmiş, ülkeler bölünmüş ya da kargaşalığa sürüklenmiştir.

Bu durum, gelişen dünya ülkeleri arasında ekonomik alandaki ortaklıkların yanı sıra güvenlik alanında
işbirliği eğiliminin güçlenmesine neden olmaktadır. 1991 öncesinde farklı kamplarda yer alan
gelişmekte olan ülkeler arasında, ortak tehditlere karşı ortak yanıt verme çabasının geliştiği görülmektedir.
Atlantik cephesinin hedefinde yer alan ülkeler, sorunları kendi aralarında çözme konusunda
başarı gösterdikleri oranda, milli devletlerini koruyabilmekte ve güçlendirebilmektedir. Suriye krizinde
Türkiye, Rusya ve İran’ın geliştirdiği Astana ortaklığı bunun son dönemdeki en başarılı ve sonuç alıcı
örneği olarak görülebilir.

Kuşak ve Yol’un kurulması için söz konusu güzergâhta güvenliğin sağlanması zorunludur. Kuşak
ve Yol Girişimi’nin gündeminde, kaçınılmaz olarak güvenlik alanında işbirliği ağırlıklı bir yer tutmaktadır.
Kuşak ve Yol Girişimi’nde öngörülen işbirliğinin hayata geçirilmesi, sadece işbirliğinin tarafı olan ülkeler
için güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda genel anlamda uluslararası güvenliği
de sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde güvenlik kaygıları büyürken, Kuşak ve Yol Girişimi, uluslar arasında
güveni sağlama potansiyeliyle öne çıkmaktadır.

FİKRET AKFIRAT
Genel Yayın Yönetmeni

 

İÇİNDEKİLER

H. E. M. Sultan • Degang Sun – Çin’in Sudan ve Güney Sudan’daki Çatışma Çözümüne Katılımı: Bir “Yaratıcı Arabuluculuk” Örneği

Ebru Şahin – Çok Kutuplulaşan Dünyada Geleneksel Olmayan Güvenlik Anlayışı: ŞİÖ Örneği

Yang Chen – Ortadoğu’da Güvenlik İkileminin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne Etkisi

Emin Gürses – Avrasya’da Ayrılıkçı Hareketlerin Jeopolitiği

Efe Can Gürcan – Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020)

Cem Gürdeniz – Deniz ve Asya Yüzyılında Türkiye

Gong Jianhua Çin’in Yeni Koronavirüs Zatürresine Karşı Savaşı: Mücadeleler, Sonuçlar ve Yansımalar