BRIQ Journal

BRIQ 1. Sayı – Türkçe

Adnan Akfırat

EDİTÖRDEN

Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk, İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde, dünyanın yeni çağda nasıl
şekilleneceğini şu sözlerle vurgulamıştı: “Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız. Bugün günün nasıl
ağardığını görüyorsam, uzaktan bütün Doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Sömürgecilik ve
emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen
yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir.”*

20. yüzyılın başı, Doğu’nun emperyalizme karşı başkaldırısının ve zaferlerinin başlangıcıydı. 21. yüzyılda ise
Batı Asya’dan, Uzak Asya’ya ve Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar gelişmekte olan ülkeler adil bir
uluslararası düzen talebiyle ayağa kalkıyor.

Doğu gelişip ve ilerlerken, Batı daralıyor ve geriliyor. Asya ile Avrupa, Akdeniz üzerinden de Afrika
bağlantısıyla üç kıta arasında bir köprü olan Türkiye, binlerce yıllık devlet mirası ve büyük kültür birikimiyle bu
yeni düzenin inşasında anahtar rol oynayacak ülkedir. Türkiye, bu potansiyeli harekete geçirecek koşullar ve
olanakların da ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyor.

Türkiye, sadece Çin ile değil aynı zamanda Asya’nın geri kalanıyla, Afrika ve Güney Amerika ile 21. yüzyılın
İpek Yolu’nda, Kuşak ve Yol Girişimi’nde (KYG) buluşuyor. Yükselen Asya’da onurlu yerini almaya başlayan
Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD ile eşit ilişkiler kurma olanağına kavuşuyor.

Ortak refah ve paylaşarak gelişme hedefleriyle öne çıkan KYG, katılan ülkelere sağladığı ekonomik yararın
ötesinde, dünya düzenini şekillendirmeye aday yeni tür bir işbirliği modelini geliştiriyor.

BRIQ, Asya’dan, Afrika’ya, Latin Amerika’dan, Avrupa’ya; akademisyenleri, araştırmacıları, yazarları, sanatçıları,
karar vericileri ve iş dünyasını bu fırsat ve zemini tartışmaya davet ediyor. BRIQ, gelişen dünyanın uluslararası
adil düzen kurma çabasına, Türkiye’deki entelektüel birikimin öncü konumlarda katkı sunabilmesini
sağlayacak bir platformdur. BRIQ, Türkiye’nin olduğu kadar gelişmekte olan diğer ülkelerin de sesi ve soluğu
olacaktır.

İddialıyız. Çünkü Türkiye’ye ve insanına, gelişen dünyanın insanlık birikimine güveniyoruz.

FİKRET AKFIRAT
Genel Yayın Yönetmeni

 

İÇİNDEKİLER

Efe Can Gürcan – Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek

Prof. Dr. Semih Koray – Kuşak ve Yol Girişimi Yeni Ufuklar Açıyor

Wang Yi – Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi için Yeni Bir Yolculuk

Ufuk Tutan – Küresel Güç Sistemlerinin Politik-Ekonomik Biçimlenişi: 18. Yüzyıldan Günümüze

Şerif Emre Gökçay – 21. Yüzyılda Yeni İpek Yolu’nu Kurmak: Çin-Türk Perspektifinden Kuşak ve Yol Girişimi

Yang Chen – Ortadoğu’daki Bölgesel Düzenin Yeniden İnşasında Çin’in Rolü: İtici Güçler, Fırsatlar ve Zorluklar

Hüseyin Haydar – Dünyanın Kuşak Yol’a, Kuşak Yol’un Şiire İhtiyacı Var ve Kuşak Yol Şairlerine Çağrı