BRIQ Logo

 

 

 

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi
birinci yaşını kutluyor

16 Kasım 2020

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi dördüncü sayısını yayımlayarak ilk yılını tamamlamış oldu.

Yayın ilkelerimizde dergimizin amacını şöyle tanımlamıştık:

“BRIQ, öncelikle Çin ve Türkiye’nin akademisyen, aydın ve karar vericileri arasında doğrudan görüş ve bilgi alışverişini sağlayacaktır. Aynı zamanda insanlığın ortak geleceği için tarihsel olanaklar sağlayan Kuşak ve Yol Girişimi temelinde bütün dünyanın, özellikle de gelişmekte olan dünyanın entelektüel birikimini bir araya getirecek bir platform olma iddiasındadır.

Dergi, bireysel kâr ve çıkar sistemine karşı halkın yararının temel ilke olarak benimsendiği kamucu ekonomilerin dönüştürücü gücünü ortaya koyan entelektüel katkıların yayımlanmasına adanmıştır. Özellikle Kuşak ve Yol Girişimi’nin kamucu ekonomi modelinin uygulanmasındaki rolünü ve bu girişimin gelecekteki ortaklarının mevcut dönüştürücü potansiyele katkılarını anlamak derginin öncelikleri arasındadır.

BRIQ, adil bir uluslararası dünya düzeni altında insanlığın birliğini savunmaktadır. Dolayısıyla dergi, Avrasya, Afrika ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyadan seçkin akademisyen ve aydınların buluştuğu bir yayın organı olacaktır. Barış, kardeşlik, işbirliği, refah, toplumsal fayda ve ortak kalkınma ilkeleri temelinde yeni bir uygarlığın savunucuları BRIQ çatısı altında buluşacaklardır.”

Ayrıca BRIQ’in çıkış sayısı basın bilgilendirmesinde iddiamızı da şöyle ifade etmiştik:

“Bizi, benzerlerimizden ayıran çok önemli bir farkımız var: BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, bir iddianın sahibi. O iddia şu: Gelişen dünyanın talep ettiği uluslararası adil düzenin hangi temellere oturacağı, hangi temelde gelişeceği konusunda fikri planda hazırlayıcı, yönlendirici uluslararası bir entelektüel merkez olmak! Asya Çağı’nda kilit ülke olan Türkiye’nin entelektüellerinin bu çabada belirleyici olacağı bir platform yaratmak. Edilgen, seyreden, eleştiren, körü körüne muhalif değil yapıcı, kurucu, geliştirici olmak! Akademi, siyaset ve iş dünyası nezdinde Kuşak ve Yol Girişimi’nin sunduğu olanak ve fırsatları tartışmaya açmak.

Gelişen dünyadaki ülkeler olarak benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Dünyadaki küresel güç kaymalarının gerçekleştiği, Atlantik merkezli küresel düzenin yerine, Asya çağının yükseldiği herkesin ortak değerlendirmesi. Önümüzdeki on yılları belirleyecek, yeni bir düzenin kuruluşunun sancılarını yaşıyoruz. ‘Pax Americana’ dönemi bitti. Artık dünyada bölgesel ittifakların belirleyici olduğu, inisiyatifin gelişen dünyaya geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak, benzer sorunlar konusunda fikir üreten Asya, Afrika ve Latin Amerika entelektüelleri, dünyanın başka bir bölgesindeki koşullarla ilgili bilgilere, Atlantik merkezlerinin süzgecinden geçirilmiş şekilde ulaşabiliyor. İşte bu koşullarda bu yeni düzenin kuruluşu konusunda kafa yoran gelişen dünya entelektüellerinin doğrudan bilgi ve fikir alışverişi yapabileceği bir platformda buluşması daha fazla önem kazanıyor. BRIQ aracılığıyla, bu yeni düzenin kuruluşunda sorunlar ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirecek ve tartışacağız.”

Birinci yılımızı tamamlarken; özgün tasarımı, kapak konuları, içeriği, makalelerin bilimsel niteliği ve dünyanın değişik bölgelerinden yazarlarımız ile bu iddiayı kanıtlayan dört sayı çıkardık. BRIQ’in dört sayısında başta Çin ve Türkiye olmak üzere, Rusya, İran, Meksika, Avustralya, Almanya’dan prestijli üniversitelerden yazarların akademik makalelerine, fikir yazılarına ve röportajlara yer verdik. Bunun yanısıra, özellikle Türk iş insanlarının, kendi pratiklerinden beslenen entelektüel birikimlerini dergimizde yansıttık. 4 sayıda aralarında birçoğu dünya çapında tanınan, alanlarında uzman bilim insanlarının toplam 35 makale, röportaj ve kitap incelemesine yer verdik.

 

1. ve 2. sayı3. ve 4. sayı

 

Dergide yayımlanan makaleler ve yazarları şöyledir:

YAZAR ADI

YAZAR UNVANI

MAKALE ADI

MAKALE TÜRÜ

SAYI NO

KIŞ 2020: ULUSLARARASI ADİL DÜZENİN YOLU

Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı

Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi İçin Yeni Bir Yolculuk

Makale

Kış 2020

Dr.
Efe Can Gürcan

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek

Hakemli Makale

Kış 2020

Prof. Dr.
Semih Koray

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Kuşak ve Yol Girişimi Yeni Ufuklar Açıyor

Makale

Kış 2020

Prof. Dr.
Ufuk Tutan

 

Küresel Güç Sistemlerinin Politik-Ekonomik Biçimlenişi: 18. Yüzyıldan Günümüze

Hakemli Makale

Kış 2020

Dr.
Şerif Emre Gökçay

İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü

21. Yüzyılda Yeni İpek Yolu’nu Kurmak: Çin-Türk Perspektifinden Kuşak ve Yol Girişimi

Makale

Kış 2020

Dr.
Yang Chen

Şanghay Üniversitesi Tarih Bölümü

Ortadoğu’daki Bölgesel Düzenin Yeniden İnşasında Çin’in Rolü: İtici Güçler, Fırsatlar ve Zorluklar

Makale

Kış 2020

Hüseyin Haydar

Şair

Dünyanın Kuşak Yol’a, Kuşak Yol’un Şiire İhtiyacı Var ve Kuşak Yol Şairlerine Çağrı

Makale

Kış 2020

BAHAR 2020: ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN YOLU

Prof. Dr.
Degang Sun
&
Hend ElMahly Mahhoud Sultan

Siyaset Bilimi, Şanghay Fudan Üniversitesi & Doktora Öğrencisi, Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Çin’in Sudan ve Güney Sudan’daki Çatışma Çözümüne Katılımı: Bir “Yaratıcı Arabuluculuk” Örneği

Hakemli Makale

Bahar 2020

Ebru Şahin

Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çok Kutuplulaşan Dünyada Geleneksel Olmayan Güvenlik Anlayışı: ŞİÖ Örneği

Hakemli Makale

Bahar 2020

Dr.
Yang Chen

Şanghay Üniversitesi Tarih Bölümü

Ortadoğu’da Güvenlik İkileminin Çin’in Kuşak Ve Yol Girişimi’ne Etkisi

Makale

Bahar 2020

Prof. Dr.
Emin Gürses

Sakarya Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Avrasya’da Ayrılıkçı Hareketlerin Jeopolitiği

Makale

Bahar 2020

Dr.
Efe Can Gürcan

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020)

Hakemli Makale

Bahar 2020

Cem Gürdeniz

Emekli Tümamiral

Deniz ve Asya Yüzyılında Türkiye

Makale

Bahar 2020

Gong Jianhua

Araştırma Görevlisi, Şanghay Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çin’in Yeni Koronavirüs Zatürresine Karşı Savaşı: Mücadeleler, Sonuçlar ve Yansımalar

Makale

Bahar 2020

YAZ 2020: COVID-19 SONRASI YENİ DÜNYA PAYLAŞARAK GELİŞME ÇAĞI

Ethem Sancak

BMC Yönetim Kurulu Başkanı

Asya Kartalı’nın İki Kanadı, Türkiye ve Çin

Röportaj

Yaz 2020

Cankut Bagana

Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada Farklılık Yaratacak Sektörleri Hedeflersek, Krizden Kazançlı Çıkarız!

Röportaj

Yaz 2020

Prof. Dr.
Dominik Pietzcker

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi, Uygulamalı Bilimler Makromedya Üniversitesi

Hakikatin Dönüm Noktası: Covid-19 Batı Toplumlarının ve Avrupa Birliği’nin Zayıflıklarını Nasıl Ortaya Çıkardı?

Hakemli Makale

Yaz 2020

Prof. Dr.
Semih Koray

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Koronavirüs Sonrası Dünyanın İnsanlığa Yüklediği Görevler

Makale

Yaz 2020

Dr.
Efe Can Gürcan
&
Dr.
Ömer Ersin Kahraman

İstinye Üniversitesi İktisadi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü & Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Tarihsel Perspektiften Covid-19: Felaket Kapitalizmi Korku Güdümlü Bir Dünya Düzenini Nasıl Üretir?

Hakemli Makale

Yaz 2020

Dr.
Binoy Kampmark

RMIT Üniversitesi Küresel, Kentsel ve Sosyal Çalışmalar Bölümü

Koronavirüs Suçlama Oyunu: Küresel Salgın Üzerinden Bir Hukuk Harbinin Yürütülmesi

Hakemli Makale

Yaz 2020

Dr.
Luis Kato Maldonado

&
Dr.
Guadalupe Huerta Moreno

Metropolitan Autonomous Üniversitesi Ekonomi Bölümü &

Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü

Covid-19 ve Neoliberalizmin Hiper Krizi: Finansallaşmanın Çökü

Hakemli Makale

Yaz 2020

Dr.
Victor Manuel Isidro Luna

Okutman, National Autonomous University of Mexico, Ekonomi Bölümü

Kitap İncelemesi- “Ye, M. (2020). The Belt Road and Beyond: State-Mobilized Globalization in China 1998-2018”

Kitap İnceleme

Yaz 2020

Emrah Alan

Yüksek Lisans Öğrencisi, Pekin Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çin Araştırmaları Merkezi

Çin Devrimi’nin Kıvılcımı

Gao Junyu’nün Türk Devrimi’ne Bakışı

Makale

Yaz 2020

Prof. Dr.
Şeref Ateş

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

COVID-19

HUB, Tüm Dünyayı Korona Pandemisine Karşı Bilinçlendiriyor

Röportaj

Yaz 2020

Dilek Uyar

Fotoğraf Sanatçısı, Avukat

Çobanın sağım sonrası sürüyü tekrar otlaklara götürme çabası ve tozlu yolculuk, Bitlis.

Fotoğraf

Yaz 2020

SONBAHAR 2020: DENİZ İPEK YOLU’NDA ORTAK ROTA

Dr.
Aleksandr Dugin

Rus stratejist, Rus Jeopolitik Okulu ve Avrasya Hareketi’nin Kurucusu

Kuşak ve

Yol Girişimi: Avrasya’nın Yolu

Röportaj

Sonbahar 2020

Prof.
Cheng Enfu
&
Dr. Li Jing

Çin Sosya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Üniversite Akademik Komitesi Direktör Yardımcısı ve Baş Profesörü, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırma Merkezi Direktörü & Çin Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Görevlisi

Kuşak ve Yol Girişimi’nde Deniz İşbirliğinin Günümüzdeki ve Gelecekteki Durumu

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.
Ersel Zafer Oral

Margen Deniz ve Kara Araştırmaları Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı: Kuzey Ege Limanı

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.
Assadollah Athari
&
Dr. Ehsan Ejazi

Öğretim Üyesi İslami Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

&

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Çin-ABD Rekabeti Gölgesinde Kuşak ve Yol Girişimi

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.
Mehmet Perinçek

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü

Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya’da Başarı ve Barışın Formülü

Makale

Sonbahar 2020

Serhat Latifoğlu

Serbest Fon Yöneticisi

Kuşak ve Yol Girişimi Ülkelerinde Ekonomik ve Finansal İşbirliği

Makale

Sonbahar 2020

Mesud Sadrmohammadi

Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü

İran’da Atatürk ve Millî Mücadele Konusunda İlk Kitap

Makale

Sonbahar 2020

Serdar Yurtçiçek

Doktora Öğrencisi, Uluslararası Politikalar Bölümü, Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi

COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, SAM

Kitap İnceleme

Sonbahar 2020

Ni Min

Fotoğraf Sanatçısı

Fujian Hui’an Kadını Ağ Onarıyor

Fotoğraf

Sonbahar 2020

                 

BRIQ, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, TBMM, Siyasi Partiler, YÖK, Üniversite rektörlükleri, araştırma merkezleri, enstitüleri ve kütüphaneleri, bağımsız araştırma merkezleri, medya kuruluşları ve köşe yazarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1200 adrese doğrudan ulaştırılmaktadır.

SİNİR MERKEZLERİNE DOĞRUDAN ULAŞIYOR

C.BŞK.

C.BŞK.

79

TBMM

TBMM

233

SİYASİ PARTİLER

SİYASİ PARTİLER

16

KURUMLAR

KURUMLAR

255

BELEDİYELER

BELEDİYELER

30

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ

155

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ

78

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

17

KALKINMA AJANSLARI

KALKINMA AJANSLARI

25

BÜYÜKELÇİLİKLER

BÜYÜKELÇİLİKLER

47

İŞ ADAMLARI VE İŞ DÜNYASI

İŞ ADAMLARI VE İŞ DÜNYASI

180

MEDYA

MEDYA

107

 

TOPLAM

1222

 

BRIQ EKİBİ

BRIQ, ilk olarak 5 kişilik bir çekirdek ekibin örgütlenmesiyle faaliyetlerine başladı. Yayın ve Danışma Kurulları, Çin ve Türkiye’deki Editörler, grafik tasarımcısı, dağıtım ve tanıtım/reklam birimleriyle birlikte toplamda 50 kişi aktif katılımla derginin çalışmalarına katıldı. Yazıişleri ekibi, Editörler, Yayın ve Kurulu’nun kurduğu ilişkiler ile 100’den fazla insan BRIQ’e katkı yapıyor.

Böylelikle, potansiyel olarak mevcut olan bir kuvvet fiilen, gelişen dünyanın önerilerini uluslararası düzlemde tartışan bir platformun yürütücüsü haline getirilmiştir. Birinci yılın sonunda BRIQ’in etki halkalarını, başta Türkiye ve Çin’de, Afrika’dan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne, Avupa’dan Doğu Asya’ya, genel olarak gelişen dünyanın diğer ülkelerinde genişletmek için çalışmalar sürdürülmektedir. BRIQ’in başarısının sırrı, sadece derginin yazarlarının ve katkıda bulananların entelektüel yetkinliğiyle ilgili değildir. Bundan daha önemlisi, BRIQ çalışmasını yürüten yönetici kadronun gelişmenin yönünü doğru kavramasında ve buna uygun örgütlenmeyi yaparak potansiyel olarak var olan kuvveti harekete geçirmesinde yatıyor.

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de, büyük bir ideolojik/siyasal dönüşüm yaşanıyor. Emperyalizmin bütünsel kuşatması karşısında devlet ve millet olarak vatan savaşına giren Türkiye’de farklı siyasal kesimlerde ciddi bir bilinç değişikliği sıçramalar halinde gerçekleşiyor. En başta somut pratiğin içindeki iş ve siyaset dünyasında ortaya çıkan bu değişiklik, aşama aşama akademi ve fikir dünyasına da yansıyor. Üniversitede, siyaset ve iş dünyasında; Asya’nın yükselişini, Atlantik sisteminin çöküşünü inceleyen, araştıran; Türkiye’nin ve toplam olarak insanlığın geleceği için alternatif çözümler üzerinde kafa yoran, ancak birbirleriyle irtibatı olmayan bir birikim oluşmaktadır. BRIQ, bu birikimi Yayın İlkeleri etrafında buluşturan önemli bir entelektüel merkez olmaya şimdiden başlamıştır.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

BRIQ dergisi üniversiteler ile ufuk açıcı ilişkiler ve somut işbirlikleri başlatmıştır. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi ile, Ufuk Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında doğrudan ilişkiler kurulmuştur.

İstinye Üniversitesi’nde, BRIQ Yayın Kurulu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Efe Can Gürcan’ın başında bulunduğu Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, yine Ufuk Üniversitesi ile benzer bir merkezin kurulmasında BRIQ ile işbirliği konusunda görüşmeler sürdürülmektedir. Çin’de ise, Sosyal Bilimler Akademisi, Tsinghua Üniversitesi, Renmin Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi, Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Shihezi Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütülüyor.

İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulan uluslararası bir araştırma merkezi olan Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KUYÇAM) kapsamında BRIQ Working Papers Series platformu oluşturulmuştur. BRIQ’e gönderilen başvuruların bir kısmı burada yayımlanarak derginin tanıtımının sağlanması ve daha fazla akademisyen, araştırmacı ve okuyucu kitlesine ulaşılması için zemin yaratılmıştır.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

BRIQ, özgün ve hakemli araştırma makalelerinin yayımlandığı kaliteli bir dergi haline şimdiden gelmiştir. Uluslararası platformlarda BRIQ makale çağrıları büyük bir ilgi görmüş ve çok sayıda makale başvuruları gerçekleşmiştir. Dergi yazarlarının Google Scholar platformuna yüklenen makalelerinin atıflanması derginin de atıf sayısını arttırmaya başlamıştır. Yayın Kurulu üyesi Dr. Efe Can Gürcan’ın da yer aldığı Jeopolitik Ekonomi Okulu çevresinde yapılan duyurular sonucu dergiye önemli geri dönüşler sağlanmıştır. BRIQ dergimiz uluslararası hakemli dergi şartlarını yerine getirmiştir. Bu yılın sonuna kadar, gerekli başvurular yapılacak ve uluslararası indekslerde taranan bir dergi haline gelecektir.

Bilindiği gibi, özellikle hâkim ana akım görüşlerle uyuşmayan ve eleştirel bir bakış açısı sunan araştırma ve incelemelerin, Batı merkezci yaklaşımlar nedeniyle uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanmasının önüne engeller çıkarılmaktadır. BRIQ bu engeli aşmak için, özellikle birçok gelişen dünya ülkesinden araştırma ve incelemelerin yayımlandığı seçkin bir mecra haline gelmektedir.

YANKILAR

BRIQ çıktığı andan itibaren, yapılan görüşmelerde büyük bir ilgi ve destek görmüştür. BRIQ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akfırat, Yıldız Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, BRIQ Danışma Kurulu üyeleri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ile Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Prof. Dr. Semih Koray ile derginin ilk sayısını sunmak üzere görüşme yapmış, muhataplar dergiyi çok beğendiklerini beyan etmişlerdir. Ethem Sancak, geleceğin yeni dünyası şekillenirken, bu şekillenmeye yön verecek düşünceyi aşılayacak yeni yan yollar aramaya ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle BRIQ’i heyecan ve sevinçle karşıladığını ifade etmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Deng Li ve İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei de dergi ile ilgili takdirlerini belirtmişlerdir.

BRIQ Danışma Kurulu üyeleri; Prof. Cheng Enfu, Prof.Dr. Guo Changgang, Doç.Dr. Han Zhimin, Prof.Dr. Sun Degang, Prof.Dr. Yang Guang, Emekli Büyükelçi Wu Keming dergiyi çok beğendiklerini belirtmişlerdir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile BRIQ ile işbirliği için görüşmeler yapılmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi’nde İzmir’in önemli bir rol oynaması gerektiğini savunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, BRIQ dergisi ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini belirtmişlerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü dolayısıyla Mayıs 2021’de yapılacak olan İpek Yolu Sempozyumu konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.

Saadet Partisi Genel Sekreterliği BRIQ’in ilk sayısını özel olarak talep ettiler. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, Genel Yayın Yönetmeni Fikret Akfırat ile görüşmesinde üniversitedeki ilgili akademik birimler ve akademisyenler ile dergiye katkı yapmak istediklerini, dergiyi çok başarılı bir çalışma olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Güloğlu, Adalet Bakanlığı Komisyon üyesi, siyaset bilimci, yazar Umur Tugay Yücel dergimize ilgi gösterdiler ve özel olarak talep ettiler. 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı, İYİ Parti Milletvekili, eski “Avrasya Dosyası” adlı derginin editörü, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) kurucusu Prof.Dr. Ümit Özdağ, BRIQ’ten bir sunum talep etmiştir.

BRIQ Kuşak ve Yol Girşimi Dergisi, birinci sayısından itibaren Türkiye’de yankı uyandırmıştır ve hem ulusal hem de uluslararası basında çok sayıda habere konu olmuştur.

BRIQ’in yer aldığı haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.aydinlik.com.tr/haber/xi-jinping-in-danismani-prof-cheng-enfu-dogu-akdeniz-dekisorunlari-kusak-ve-yol-cozer-219248

https://aydinlik.com.tr/haber/iranli-uzmanlardan-kusak-ve-yol-gelisen-dunya-icin-firsat-219573

 

https://aydinlik.com.tr/haber/bmc-yonetim-kurulu-baskani-ethem-sancak-asya-kartalinin-ikikanadi-213591

https://www.aydinlik.com.tr/haber/kusak-ve-yol-yeni-marshall-plani-mi-206295

https://www.ulusal.com.tr/gundem/dogu-akdenizde-cozum-kusak-ve-yol-h269360.html

https://www.ulusal.com.tr/gundem/cinden-dogu-akdenizde-turkiyeye-destek-h270860.html

https://www.ulusal.com.tr/gundem/cinden-dogu-akdenizde-turkiyeye-destek-h270860. html?v=1142434822

https://www.ulusal.com.tr/medya/bmc-yonetim-kurulu-baskani-ethem-sancak-asya-kartalinin-ikikanadi-h265488.html

http://www.ngazete.com/milyarder-is-adami-ethem-sancak-kapitalizm-anti-uygarlik-47448h.htm

https://www.ulusal.com.tr/gundem/onur-air-yonetim-kurulu-baskani-cankut-bagana-krizden-nasilkazancli-cikariz-h265626.html

https://odatv4.com/cinden-mavi-vatan-cikisi-23102039.html

https://odatv4.com/ethem-sancak-eski-gunlerine-geri-dondu-kapitalizm-can-cekisiyor-19072043. html

https://www.ankarahavadis.com.tr/gundem/xi-jinping-in-danismanindan-turkiye-ye-mavi-vatandestegi-h14996.html

https://artigercek.com/haberler/ethem-sancak-kapitalizm-can-cekisiyor-emperyalizmin-sonuyaklasti

https://ulak.news/haber_ethem-sancak-eski-gunlerine-geri_odatv_259665.html

https://www.7sabah.com.tr/haber/63465/dugin-bagimsizligin-guvencesi-avrasya/

https://www.bagimsizhavacilar.com/onur-air-yonetim-kurulu-baskani-cankut-bagana-havacilik-veturizm-salginda-en-buyuk-darbeyi-aldi/

https://atlantisluxurytravel.co.uk/tr/news/onuair-covid19-economy/

https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/30116/dogu-akdeniz%60in-sorunlarini-kusak-veyol-cozer

https://www.asstra.com.tr/piyasa-yenilikleri/2020/9/dogu-akdenizin-sorunlarini-kusak-ve-yol-cozer/

http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr/haber-detay-2106-cankut-bagana--%E2%80%9C-denizinbittigi-noktadayiz%E2%80%9D.html

https://www.lojiport.com/dogu-akdenizin-sorunlarini-kusak-ve-yol-cozer-108695h.htm

https://www.tum-haberler.com/haber/cinden-turkiyeye-dogu-akdenizde-surpriz-destek-426

https://keremkofteoglu.com/briq-21-yuzyil-ipek-yolunu-anlatacak/

https://haberver.me/ethem-sancak-eski-gunlerine-geri-dondu-kapitalizm-can-cekisiyor-haberi/

https://haberver.me/cinden-mavi-vatan-cikisi-haberi/

https://uwidata.com/14182-the-belt-and-road-can-solve-the-problems-in-the-eastern-mediterranean/

https://whitewolfrevolution.blogspot.com/2020/10/alexander-dugin-un-percorso-verso.html

https://www.controinformazione.info/alexander-dugin-the-belt-and-road-initiative-un-percorsoverso-lalleanza-euroasiatica/

http://globalmaritimehistory.com/call-for-papers-special-issue-the-future-of-maritime-cooperationunder-the-belt-road-initiative/

https://katehon.com/en/article/belt-and-road-initiative-eurasian-road

https://www.ipeclub.co/the-belt-and-road-initiative-a-eurasian-road/

https://www.geopolitica.ru/en/article/belt-and-road-initiative-eurasian-road

https://www.geopolitica.ru/es/article/la-iniciativa-del-cinturon-y-la-franja-una-autopista-eurasiatica