Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Kış 2022-2023 sayısı için “Yeni Dünya”nın kuruluşunda Atlantik kampı ile gelişen dünya ülkeleri arasında mücadele alanı olarak Doğu Akdeniz” konulu dosya için makale başvurularına açıktır.

Dünyada çok kutupluluğun yükselişiyle birlikte 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan ABD liderliğindeki Atlantik sistemi çatırdamaktadır. Buna koşut olarak, Asya’dan başlayarak Afrika ve Latin Amerika’ya uzanan bir gelişen dünya ülkeleri cephesi oluşmaktadır. Bu cephe, “insanlık cephesi” olarak adlandırılabilir. Adil, barışçıl, birleştirici bir yeni dünya düzeni arayışı, İnsanlık cephesinin giderek daha aktif olarak somut işbirlikleri kurmasıyla mümkün hale gelmektedir.

Söz konusu durum, Atlantik ittifakında alarm zilleri çalmasına neden olmuştur. Bu kapsamda ABD ile İnsanlık Cephesi arasında özellikle belli bölgelerde yoğunlaşan bir mücadele ortaya çıkmaktadır. Özellikle, deniz içinde ve dibindeki kaynaklar ile enerji kaynakları havzalarına ulaşımın kontrolü ve dünyada ticaretin yüzde 90’ının yapıldığı deniz yollarının denetimi konusu bu mücadelede önem kazanmaktadır. İnsanlık cephesi, kendi denizlerinde işbirliğini geliştirirken, ABD hegemonyacılığını aşmak için mücadele etmektedir. Kıtaları birleştiren, dünyanın en büyük çok taraflı işbirliği olan 21. Yüzyılın İpek Yolu,  Kuşak ve Yol Girişimi (KYG)’nin bir parçası olarak bu nedenle ABD’nin hedefinde yer almaktadır.

Atlantik Cephesi; Baltık Denizi, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra (Fars) Körfezi, Umman Denizi, Güney Çin Denizi ve Kuzey Buz Denizinde, bölgedeki ülkeleri güç kullanmakla tehdit etmektedir. Bu bölgelerin tümü; ülkeleri, halkları ortak kalkınma ve paylaşarak gelişme temelinde birleştiren KYG’nin güzergâhlarında bulunmaktadır. Bu alanların her birindeki çatışma konuları aslında İnsanlık Cephesi içindeki tüm ülkeleri ilgilendirmektedir.

ABD, Türkiye başta olmak üzere Akdeniz havzasındaki bölge devletlerine ve Karadeniz’de Rusya’ya, hatta Pasifik’te Çin’e kadar uzanan bir tehdit stratejisi uygulamaktadır. Karadeniz ile Doğu Akdeniz, içinde bulunduğumuz dönemde ABD ile Avrasya arasındaki mücadelenin en sıcak olduğu noktalardır. ABD yanına İsrail’i alarak, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak savaşı kışkırtmaktadır.

Açık denizlerde ticaret, enerji koridoru ve seyahat özgürlüğünün sağlanması ve bunu baltalamaya çalışan emperyalist saldırganlığa karşı Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek, “Akdeniz Akdenizlilerindir” felsefesi temelinde Akdeniz’i bir zenginlik odağı ve paylaşarak gelişme kaynağı yapmak hedefiyle Akdeniz politikalarını oluşturma düşüncesiyleBRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce olarak makale, deneme ve kitap incelemelerine açıktır.

 

  • Doğu Akdeniz’de yeraltı zenginliklerinin çıkarılması, işlenmesi, taşınması konusunda Kuşak ve Yol Girişimi’nin yarattığı fırsatlar,
  • Kıtaları ve okyanusları birleştiren kesişim noktası olan Doğu Akdeniz’in Asya, Afrika ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde mevcut durumda oynadığı rol, taşıdığı potansiyel ve gelecekteki rolü,
  • ABD ile Yunanistan arasında Savunma İşbirliği Anlaşması’nın yenilenmesi ve böylece ABD’nin Yunanistan’daki askeri üslerde yaygın konuşlanma hakkını kazanması; ABD, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs arasındaki 3+1 Platformu’nun Akdeniz’de yaratacağı denge değişiklikleri, bu gelişmelerin Türkiye ve bölgedeki diğer diğer devletlerin hak ve menfaatlerine etkisi,
  • NATO’nun doğuya doğru genişleme stratejisi ve yeni stratejik konsepti çerçevesinde, ABD ve NATO’nun Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz eksenindeki politikaları,
  • Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır, Libya, Cezayir ve Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler arasında ikili ve çok taraflı olarak işbirliği olanakları,
  • Atlantik İttifakı karşısında, gelişen dünya ülkelerinin daha adil bir uluslararası sistem kurma çabasında Doğu Akdeniz’deki mücadelenin önemi ve sonuçları…
  • Kuşak ve Yol Girişimi, Çin, Hindistan ve Pasifik ülkeleri için Akdeniz’in önemi.

Son makale başvuru tarihi: 15 Ekim 2022

 

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
1