Profile picture for user Serdar Yurtçiçek
Serdar Yurtçiçek
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Özgeçmiş

Serdar Yurtçiçek, 1985 Diyarbakır doğumludur. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. 2013-2015 yılları arasında Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, 2016-2020 yılları arasında ise Zhejiang Üniversitesi Uluslararası Meseleler ve Küresel Yönetişim Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Nokia, Samsung Elektronik Türkiye Ajansı gibi şirketlerde çalışan Yurtçiçek, 2014-2016 yılları arasında Aydınlık Gazetesi’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Pekin’de Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Politikalar Bölümü’nde doktora yapmaktadır.

 E-mail: serdaryurtcicek@gmail.com