Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, “Dünden Bugüne İpek Yolu’nun Gelişimi: Arkeolojik Perspektifler “ konulu kapak dosyası için makale başvurularına açıktır.

Tarihi İpek Yolu; Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’da büyük medeniyetlerin ortaya çıkışında kilit bir rol oynamıştır. İpek Yolu’nun oluşumu ve gelişimindeki ana etkenler arasında ise salt ticari etkenlerin yer almadığı söylenebilir. Kültürel dinamiklerin de aynı ölçüde hesaba katılması gerekir. Gerçekten de İpek Yolu, antik dönemin üç büyük uygarlığının (Çin, Hint, Yunan) birbiriyle bağlantısını sağlamıştır. İpek Yolu’nun aynı zamanda, büyük imparatorluklar kuran Türklerin tarihinde de çok önemli bir yeri olmuştur. Türkler, İpek Yolu boyunca uygarlaşmış ve uygarlığı yaymıştır. Benzer durum, başta Araplar ve Farslar olmak üzere Batı Asya’nın kadim halkları için de geçerlidir. İpek yolu, ticari malların taşınmasında olduğu gibi, coğrafya, astronomi, din, sanat gibi birçok alanda ortaya atılan bilgi ve düşüncenin de mutlak geçiş bölgesi olmuştur.

Bugün de, İpek Yolu’nun 21. yüzyıl yorumu olarak düşünülen Kuşak ve Yol Girişimi, hayata geçirilme cesaretini, gücünü ve enerjisini kültürel dinamiklerden almaktadır. Tıpkı tarihsel İpek Yolu’nda olduğu gibi, 21. yüzyıldaki İpek Yolu’nun ateşlemesini ve enerjisini sağlayacak güç kültürdür. Kültürel coğrafyaların kaynaşması sağlanmaksızın hiçbir kapının açılması mümkün değildir. Dolayısıyla, Kuşak ve Yol Girişimi’nin uygulayıcılarının, İpek Yolu’nun kültürel tarihinden öğreneceği pek çok şey bulunmaktadır. İşte tam bu noktada ise İpek Yolu’na arkeolojik yaklaşımların önemi ortaya çıkmaktadır.  

Yukarıdaki çerçeveye dayalı olarak, BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, Yaz 2022 sayısında yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak, İpek Yolu üzerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve araştırma projeleri, prehistorya, eskiçağ tarihi, nümizmatik, sanat tarihi, mimarlık tarihi, etnografya ve epigrafi araştırmalarına dayanan aşağıdaki konularla ilgili deneme, akademik makale ve kitap eleştirisi başvurularına açıktır:

• Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yapılan/yapılacak bilimsel işbirliğinde arkeolojinin yeri,

• Maddi kanıtlar ışığında İpek Yolu’ndaki uygarlıkların etkileşimleri,

• Tarih ve arkeoloji araştırmalarında Batı merkezci yaklaşımlara alternatif perspektifler,

• Arkeolojik veriler ışığında Avrupa-Asya (Batı-Doğu) ilişkilerine bakış,

• İpek Yolu üzerinde uygarlık tarihinin açığa çıkarılması ve korunması alanında, Rusya, Çin, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri devletleri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri arasında ortaklık ve işbirliği olanakları…

 

Son makale başvuru tarihi: 1 Nisan 2022

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

https://briqjournal.com/

Sıralama
1