Profile picture for user Doç. Dr. Ogasawara Hiroyuki
Assoc. Prof. Ogasawara Hiroyuki
Japanese Turkish History Expert
Biography

Doç. Dr. Ogasawara Hiroyuki, 1974 yılında Hokkaido’ya doğdu. Aoyama Gakuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Tokyo Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Çalışmaları Japonya Şarkiyat Araştırmaları Topluluğu Ödülü, Kashiyama Junzo Ödülü gibi ödüllere layık görüldü. Halen Kyushu Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü’nde görev yapmakta olup, Japonya İslam Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.