BRIQ Dergisi aşağıdaki endekslerde yer almaktadır.

  • Citefactor
  • Index Copernicus