BRIQ Dergisi aşağıdaki endekslerde yer almaktadır.

  • Citefactor

CiteFactor

  • Index Copernicus

Index Copernicus