Teslim Tarihi

2025 yılı, Küresel Güney ülkelerinin dayanışması ve bağlantısızlar hareketi tarihinde dönüm noktası teşkil eden Bandung Konferansı’nın 70. yıl dönümüne denk geliyor. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), bu konferansın tarihsel önemini, süregelen mirasını ve güncelliğini irdeleyecek bir kapak dosyası hazırlığındadır.

“70. Yıl Dönümünde Bandung Konferansı’nın Geçmişten Günümüze Süregelen Mirası” başlıklı kapak dosyası, başvurulara açılmıştır. Akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları, Bandung Konferansı’nın sömürgecilik sonrası bağımsızlık süreçleri ve genel olarak uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi ile modern dünya düzenini şekillendirmedeki rolünü inceleyen makaleler sunmaya davet ediyoruz. Makaleler, Bandung Konferansı’nın egemenlik, kendi kaderini tayin etme ve karşılıklı saygı ilkelerine katkıları ile günümüzün jeopolitik ve sosyo-ekonomik bağlamlarında süregelen tarihsel mirasını ele alabilir.

BRIQ dergisinin “70. Yıl Dönümünde Bandung Konferansı’nın Geçmişten Günümüze Süregelen Mirası” başlıklı kapak dosyası, yukarıda çizilen çerçeve doğrultusunda, aşağıdaki gibi konularla ilgili makale başvurularına açıktır:

  • Bandung Konferansı’nın sonuçlarının tarihsel analizleri
  • Çağdaş uluslararası ilişkilerde süregelen Bandung ruhu
  • Barış İçinde Bir Arada Yaşama’nın Beş İlkesi’nin (karşılıklı olarak egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar) güncelliği
  • Bandung Konferansı’nın sömürgecilik sonrası süreçteki rolü
  • Bandung Konferansı’nın Bağlantısızlar Hareketi’nin oluşumundaki etkisi
  • Bağlantısızlar Hareketi üzerine tarihsel ve güncel değerlendirmeler
  • Küresel Güney dayanışması ve işbirliği için Bandung’dan çıkarılacak dersler
  • Bandung’un anti-emperyalizm ve anti-sömürgecilik hareketleri üzerindeki etkisi
  • Kuşak ve Yol Girişimi ve dünya çapındaki diğer girişimler bağlamında Bandung ilkelerinin ilgisi
  • Bandung Konferansı’ndan etkilenen ülkeler veya liderler üzerine vaka çalışmaları

Politik ekonomi, jeopolitik, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih gibi disiplinlerden gelen akademisyenler ile birlikte konuya ilgili duyan, politika yapıcılarını ve uzmanları dosyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale gönderimleri Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilir. Kabul edilen makalelerin erişilebilirliğini ve daha geniş yayılımını sağlamak amacıyla, seçilen tüm katkılar BRIQ tarafından İngilizce ve Türkçe’ye çevrilecektir.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.