Atıf

Atıf: Sun, D. & Abdrabou, A.A. (2021). Çin ve Arap ülkeleri arasındaki kültürel alışverişlerin gelişimi: Kuşak ve yol çağında fırsatlar ve zorluklar. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(4), 24-42.

Öz

Bu makale, Çin-Arap kültürel ilişkilerinin kapsamını, özelliklerini ve bunların siyasi ve ekonomik ikili ortaklıklara etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu ikili ilişkiler, 2010 yılında kurulan stratejik işbirliğinden 2018 yılında stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Siyasi işbirliği, ekonomik kalkınma ve kültürel alışverişler, çağdaş Çin-Arap stratejik ortaklığının üç ayağını temsil etmektedir. Çin’in Arap ülkeleriyle kültürel alışverişi farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim, yayın, turizm ve din alanlarındaki alışverişler kültürel alışverişin temel direği haline gelmiştir. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Propaganda Dairesi, Xinhua Haber Ajansı, Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın ve Yayın İdaresi, Devlet Din İdaresi, Eğitim Bakanlığı, Çin Dil Eğitimi ve İşbirliği Merkezi, Çin-Arap Dostluk Derneği ve diğer birimler, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki kültürel alışverişlere katılmak için bir portföy oluşturmuştur. İki ülkenin kültürel alışverişleri Çinli ve Arap yetkililer tarafından yönlendirilmektedir. İki taraf, kalplerin ve zihinlerin alışverişinde Güney-Güney işbirliğinin bir örneğini oluşturmuştur. Süreç boyunca, Çin’in Arap dünyasındaki yumuşak gücünü artırmanın önemli bir yolu olan Çin ve Arap ülkeleri arasındaki stratejik işbirliği zenginleştirilmiştir. Bu arka planda mevcut çalışmada öncelikle Çin’in kültürel işbirliği araçlarının neler olduğu ve hangi organizasyonlardan yararlanıldığından bahsedilecek, ardından, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki entelektüel işbirliği, kamuoyunun rolü, karşılıklı anlayışı geliştirmenin yolları ve dini gruplar arasındaki etkileşimler ele alınacaktır. Son olarak, bu konular sonuç bölümünde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çin-Arap ilişkileri, Çin’in Ortadoğu diplomasisi, Kuşak ve Yol Girişimi, kültürel alışverişler, yumuşak güç