Makale Çağrısı: Afrika’da İkinci Kurtuluş Savaşı Dalgası ve Dünyada Yeni Düzen
Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Bahar 2024 sayısı için “Afrika’da İkinci Kurtuluş Savaşı Dalgası ve Dünyada Yeni Düzen” konulu dosya için makale başvurularına açıktır.  

Afrika kıtası artan nüfusu, ihtiyaçları ve işletilmeyi bekleyen zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Asya’yla birlikte dünyamızın yeni ağırlık merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 1900’ün başında nüfusu 100 milyon olan Afrika kıtası, 2000’lerin başında on kat artarak 1 milyar nüfusa erişmiştir. Öngörülere göre, 2100 yılında, 4,5 milyar nüfusla Afrika kıtası, 4,8 milyar nüfuslu Asya kıtasının ardından dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıracak.  

Dünya müslümanlarının üçte biri Afrika kıtasında yaşamaktadır. Türkiye ile Afrika’nın kuzeyi arasında tarihsel bağlar bulunmaktadır. Türkiye ve Afrika kıtası uluslararası düzlemde aynı kampta olmasının ötesinde ortak tarih, kan bağı ve kültürel olarak da dost olmanın ötesinde kardeştir. Afrika’nın Kuzeyi’ndeki Arap devletler ayrı bir kardeşlik ve komşuluk köprüsüdür. 

Afrika kıtasında 2010’ların ikinci yarısından itibaren, bağımsızlık mücadelelerinde ikinci bir yükseliş dönemi yaşanmaktadır. Afrika kıtasında İngiltere ve Fransa başta olmak üzere emperyalist sömürgecilere karşı başlatılan anti-sömürgeci mücadele dalgası, 1950’li ve 1960’lı yıllarda devlet bağımsızlıklarının sağlanmasıyla sonuçlandı. Ne var ki, 60’ların sonu ve 70’lerden itibaren yaşanan Batı merkezli askeri darbelerle Afrika devletlerinin ekonomik bağımsızlıklarını sağlama, milli devletlerini güçlendirme, milli ordularını oluşturma, milli paralarını kullanma ve ulusal dilin kullanımı sekteye uğratıldı. 

80’li yılların neoliberal politika dayatmalarıyla Afrika kıtasının göreli kamusal ekonomileri özelleştirmelerle yok edilmek istendi. 90’lı ve 2000’li yıllardaysa emperyalist merkezler bir adım daha ileriye giderek, devletleri parçalama programları çerçevesinde; bölgeler / kabileler arasında çatışmalar çıkartma, ayrılıkçı ve cihatçı terör örgütlerini kullanarak Afrika ülkelerinde terör koridorları yaratma, kendi yarattıkları terörü bahane ederek bu ülkelerde askeri üsler kurma, yeni darbeler ve işgaller örgütleme eylemlerine başladılar.  

Afrika halkları 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik düzenine isyan etti. 1960’lara gelindiğinde pek çok ülke, “devlet bağımsızlıklarını” kazandı. Geçmişte sömürgeciliğe karşı çıkan Afrika kıtası şimdi 60 yıllık yeni-sömürgeci düzene isyan ediyor. Afrika devletlerinde “İkinci İstiklal Savaşları” yaşanıyor. Cezayir, Tunus, Mali, Burkina Faso, Gana, Gine ve daha birçok Afrika ülkesinde bu süreçte, Bumedyen, Sankara, Nkrumah, Keyta, Ture, Burgiba gibi liderler, altmış yıllık karşıdevrimin ardından kurucu liderliklerini yaptıkları ülkelerde yeni-sömürgeciliğe karşı Afrika halklarını birleştiriyor. 

Öte yandan dünyada çok kutuplulaşmaya doğru gidişin ardından, Kuşak ve Yol Girişimi’nin yarattığı ekonomik özgürlük hareket alanı sayesinde, aralarında Batıcı olarak bilinen yönetimler dahil olmak üzere, Afrika siyasetinde Atlantik cephesinden kopma ve Asya kampında yer alma eğilimi güçlendi. Afrika’nın hemen hemen bütün devletleri özellikle 2016 yılından sonra, “Kuşak ve Yol Girişimi Ortaklık Bildirisi”ni (Memorandum) imzalamış bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda “Bağlantısızlar Hareketi” içinde yer alan Afrika Birliği devletleri Asya’yla işbirliğine yönelmişlerdir. Atlantik ve Avrasya güçleri, Afrika kıtasındaki milli devletlerin uyanışına karşı tutum konusunda  karşı karşıyadır.  

Afrika kıtası, Birleşmiş Milletler’deki Rusya karşıtı oylamalara aldığı tavırla da dikkat çekmiştir.  

Yukarıdaki çerçeveye dayalı olarak, BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce olarak makale, deneme ve kitap incelemelerine açıktır. 

  • Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında, sanayi, tarım ve madencilik başta olmak üzere  ekonomik işbirliği ve ortak proje imkanları 

  • Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında bölgeden terörün temizlenmesi ve Afrika’da kalkınma ve istikrar amacıyla işbirliği olanakları. 

  • Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Kuzey, Batı ve Orta Afrika ülkelerinin kalkınması ve Atlantik’e karşı yarattığı olanaklar. 

  • Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin jeopolitik sonuçları.  

  • Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği ve dünyaya etkileri.  

 

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.