Teslim Tarihi

      BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Sonbahar 2023 sayısı için “100’üncü yılında Atatürk Devrimi ve Gelişen Dünyayı birleştiren Ortak Program” konulu dosya için makale başvurularına açıktır.   

      100 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Türkiye’de ilan edilen Cumhuriyet ve Türkiye’nin Kurtuluş  Savaşı, emperyalizme karşı mücadele eden Afrika’dan Asya’ya ezilen dünya ülkeleri için büyük bir esin kaynağı olmuştur. Türkiye’nin, 1915 yılında Çanakkale’de, İngiltere-Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu daha sonra ABD’nin de katıldığı İtilaf Devletleri’ni durdurması, ezilen milletlerin emperyalizme karşı mücadelesinde çok önemli teşvik olmuş ve domino etkisi yaratmıştır. Çanakkale Savaşı’nda emperyalistlerin boğazdan geçişinin önlenmesi 1917 yılındaki Rusya’da Ekim Devrimi için uygun koşulları oluşturmuş, Rusya’nın emperyalist kamptan kopuşuyla İtilaf Devletleri cephesi zayıflamıştır.    

      Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, ittifak halinde olduğu Almanya ile birlikte yenilen Türkiye’nin çeşitli bölgeleri fiilen işgal edilmiştir. Türkiye halkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde örgütlenerek, dönemin en büyük emperyalist gücü İngiltere ile birlikte Fransa, İtalya ve Yunanistan’a karşı 1922’de kesin zaferini kazanmıştır. Bir yıl sonra, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.
  
      Son 20 yılını kesintisiz savaşlarla geçirmiş bir ülkenin ekonomik kalkınması, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim ve kültür alanındaki atılımları ile başa baş ilerlemiştir. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci programı, Kurtuluş Savaşı pratiği içinde olgunlaşmıştır. Bu program, daha sonra 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da girecek olan Altı Ok ile teorize edilmiştir. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik kavramları ile ifade edilen Altı Ok, emperyalizm çağında ezilen dünyanın ilk milli kurtuluş savaşının şartlarında oluşmuş Türkiye’nin milli demokratik devriminin programıdır.  Türkiye şartlarında oluşmuş bu program, yerel olduğu kadar bugünkü dünya tablosunda evrensel bir içeriğe sahiptir.      
   
      Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra geçen 20 yılda, ABD önderliğinde Atlantik’in hakim olduğu bir dünya düzeni geçerli olmuştur. Ancak 2000’lerin başından itibaren, emperyalist merkezlerdeki sistemsel kriz ile birlikte ABD’nin gerileyişi de başlamıştır. 21. yüzyılın 20. yüzyıldan en büyük farkı, Ezilen Dünya’nın kendi içinden hayatın her alanında emperyalist sisteme seçenek olmaya yönelen bir Gelişen Dünya çıkarmış olmasıdır. Dünyada üretimin odağı Batı’dan Doğu’ya kaymıştır. Bu sürecin başını çeken Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet öncülüğünde kamucu ve paylaşımcı bir yaklaşımla kazandığı başarılar bütün dünyada bir “mucize” etkisi yaratmıştır. Bugün bütün dünya, daha eşitlikçi ve adil yeni bir uluslararası düzen arayışı içindedir. Daha da önemlisi, Gelişen Dünya’nın başarıları ve beraberinde getirdiği çok kutupluluk, her ülkenin kendisi için belirlediği kalkınma strate isi doğrultusunda uluslararası işbirliğinden yararlanması için uygun bir zemin yaratmaktadır.   

      Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) en nihayetinde Avrasya’nın ve ezilen ülkelerin gelişim programıdır. Gelişen dünyanın ortak kalkınma programının geçen yüzyılda Kemalist Devrimde temeli bulunmaktadır. Bu programın oluşturulması için araçların, kurumların ve altyapının birlikte oluşturulması, KYG’nin ana hedefidir. Bugün, Kuşak ve Yol Girişimi’nde çerçevesi ortaya konulan “Avrasya’yı birleştiren ortak program”, milli bağımsızlık, birbirinin içişlerine karışmama temelinde uluslararası işbirliği, her ülkenin kendi üstünlükleri ile katılacağı ortaklıklar,  ortak kalkınma ve paylaşarak gelişme olarak sıralanabilir.   

      BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Sonbahar 2023 sayısı için “100’üncü yılında Atatürk Devrimi ve Gelişen Dünyayı birleştiren Ortak Program” konulu dosya için aşağıdaki başlıklar çerçevesinde makale başvurularına açıktır.   

Yazım Kuralları  

https://briqjournal.com/yazim-kurallari

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.  

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röporta lara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar. Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar. Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.  

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.  

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.  

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.  

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir. Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.  

Sıralama
3