Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, “Enerjide Hidrojen Çağı” temalı kapak dosyası için makale başvurularına açıktır.

İklim değişikliği ile mücadele ve bunun olumsuz etkilerinin giderilmesi yolunda, Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) esaslı enerji politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesi, Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) bileşenleri arasında birincil öneme sahip bir konu başlığı ve geniş kapsamlı bir işbirliği alanı oluşturmaktadır.

Dünyamızı tehdit eden iklim krizine karşı Kömür-Petrol-Doğalgaz (Geleneksel Fosil Yakıtları-GFY) uygarlığının terk edilmesi gereği aşikârdır. KYG bağlamında, insanın insanla, insanın doğayla barışarak yeniden uyumlu hale geleceği “Yeni Dünya Düzeni”, Ekolojik Uygarlık olarak anılmaktadır. Bu nedenle, hidrojen – karbon teknolojilerinin başını çektiği Yenilenebilir Enerji Teknolojileri merkezi konumda olacaktır.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, gelecek sayısı için aşağıdaki konularla ilgili deneme, akademik makale ve kitap eleştirisi başvurularına açıktır:

 • Temiz ve tükenmeyen bir YEK türü olarak hidrojenin olanak ve potansiyeli,
 • Taşınabilir ve depolanabilir bir YEK türü olarak hidrojen – Sodyum Bor Hidrür ve Amonyağın hidrojen depolamasında kullanılması,
 • Zengin hidrojen sülfür rezervleri bakımından biricik olma özelliğine sahip Karadeniz’in bir hidrojen kaynağı olarak sunduğu avantajlar,
 • Ulaşım ve taşımacılıkta Hidrojen – Hidrojen Yakıt Hücresinin araçlarda kullanılması ve bu sayede sağlanacak olumlu çevresel sonuçlar,
 • Karadeniz’de mevcut olan ve her geçen gün miktarı artarak ciddi bir çevre tehdidi oluşturmaya aday hidrojen sülfürden bir hidrojen kaynağı olarak yararlanılması,
 • Zengin gaz hidratı rezervleri dolayısıyla, KYG kapsamında potansiyel bir işbirliği alanı olarak Karadeniz,
 • Metan gazının hidrojen ve karbona dönüştürülmesinde kullanılacak yöntem ve yeni teknolojiler ve KYG bağlamında işbirliği potansiyeli,
 • Metan türevi karbonun ileri malzeme üretiminde kullanımı,
 • Elektrik enerjisi, ısıtma, soğutma ve ulaşımda hidrojenin yakıt olarak kullanılması ile sağlanacak ekonomik avantajlar,
 • Kesikli karaktere sahip rüzgâr ve güneş (PV) gibi YEK türleri vasıtasıyla Yeşil Hidrojen üretimi,
 • Deniz suyundan Yeşil Hidrojen üretilmesi amacıyla, KYG bağlamında bir işbirliği alanı olarak, ekonomik ve teknik açıdan avantajlı yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi.

Son makale başvuru tarihi: 15 Mart 2022

 

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

https://briqjournal.com/

Sıralama
990