Teslim Tarihi

  BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Kış 2023-2024 sayısı için “Hegemonyacı Finansal Sistemin Krizi ve Gelişen Dünyada Yükselen Finansal İşbirliği Arayışları” konulu dosya için makale başvurularına açıktır.

  2008 sonrası dönemde Batı kapitalizminin yaşadığı ekonomik kriz, Kovid 19 salgını koşullarında iyiden iyide keskinleşmektedir. bu koşullar altında, aşırı finansallaşan Batı ekonomisi üretim gücünü kaybetmiştir ve Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri küresel üretimin dinamosu olmuştur.

  Tüm bu gelişmeler, Batı ülkelerinin para birimlerinin ‘güvenli liman’ olarak kabul edildiği uluslararası finansal sistemi temellerinden sarsmıştır. Dahası, Özellikle Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katılması ile birlikte Rusya’ya uygulanmaya başlayan yaptırımlar ve Çin’e yönelik ticari alanda yürütülen baskılar gelişen ülkelerin alternatif finansal sistem geliştirme çalışmalarını hızlandırmaktadır. Artık başta üretim gücü yüksek olan ülkeler olmak üzere gelişen ülkelerin merkez bankaları, rezervlerindeki Batı ülkelerinin para birimlerini azaltmaya ve alternatif rezerv arayışlarına başlamıştır.

  Rusya ve Çin’in alternatif para transfer mekanizmaları ve ödeme sistemleri üstünde yaptığı çalışmalar 2019’dan itibaren resmi bir nitelik kazanmıştır ve bu gelişme ile birlikte alternatif bir finansal sistemin temelleri atılmıştır. İki ülke, karşılıklı ticaret hacmini yükseltirken milli paralarla ticareti geliştirerek ABD dolarının hâkimiyetine meydan okumaktadır. Ayrıca Rusya’nın SPFS sistemi ile Çin’in CIPS mesajlaşma ve ödeme sistemlerinin entegrasyonu süreci başlamıştır. Öte yandan, Çin’in geliştirdiği SWAP’lar yoluyla milli paralarla ticaretin teşvik edilmesi modeli KYG ülkelerinde hızla yaygınlaşmaktadır.

  Yukarıdaki çerçeveye dayalı olarak, BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce olarak makale, deneme ve kitap incelemelerine açıktır.

  • Dolar hâkimiyetine karşı önerilen veya uygulamaya sokulan alternatif politikalar,
  • IMF gibi uluslararası finansal kurumların hegemonyacılığının eleştirisi ve bu kurumlara alternatif olarak geliştirilen girişimler, 
  • Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bulunan ülkelerde merkez banklarının geliştirdiği dijital para sistemlerinin güncel durumu ve milli paralarla ticaretin muhtemel etkileri
  • SWAPlar ve alternatif ödeme sistemleri bağlamında KYG ülkelerinde finansal sistemin dönüşümü 
  • BRICS’in oluşturduğu yeni kredi mekanizmaları ve yeni para birimi çalışmalarının muhtemel sonuçları
  • Sangay İşbirliği Örgütü ve ALBA gibi bölgesel işbirliği teşkilatlarının başını çektiği yeni finansal girişimler

 

 

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
2