Teslim Tarihi

BRIQ (Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi), yeni bir kapak dosyası için “Koronavirüs Sonrası Dünyada Sosyoekonomik Sistemlerin Çatışması” başlıklı bir makale çağrısı yayınlamıştır.

Birçok gözlemci tarafından İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük kriz olarak nitelenen Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını, şüphesiz kapitalizmin tarihinde bir dönüm noktası teşkil edecektir.

Varsıl veya ileri kapitalist olarak bilinen ülkelerin söz konusu krizi denetimi altına almada, insanların geçimini korumada ve insanlık trajedilerinin önüne geçmedeki başarısızlığı; arkamızda bıraktığımız 40 yıldan beri dayatılan bir gelişme paradigması olarak neoliberalizmin inandırıcılığının yaygın bir şekilde sorgulanmasını doğurmaktadır.

Bir yandan Batı dünyasının neoliberal hükûmetleri, COVID-19 ile birlikte iyice ayyuka çıkan kapitalizmin krizini kabullenmede güçlü bir direnç göstermiştir. Kimi Batılı siyasetçiler, kitlesel işsizlik ve büyük insanlık eziyetleri pahasına şirketleri (ve varsıl seçkinleri) kurtarmaya öncelik verici özel sağlık siyasetlerinde ve ultra-kapitalist önlemlerde diretmişlerdir. Hatta aralarında COVID-19 üzerine ırkçı bir söylem geliştirenler ve mevcut krizi ekonomik yaptırımlar ile benzeri emperyalist siyasetleri meşrulaştırmada kullananlar olmuştur.

Öte yandan kamuoyu tartışmaları, neoliberal bağnazlığa ters düşen kamucu siyasetlerin potansiyel faydalarına gittikçe daha fazla yoğunlaşmaktadır. Birçok durumda birey merkezli söylemler; korku siyasetini ötesinde kamu çıkarları, dayanışmacılık ve küresel işbirliği gibi konu başlıklarını özendiren kolektivist değerler lehine güç kaybetmektedir. Çin, Rusya ve Küba gibi daha kapsayıcı ya da çok kutuplu bir dünya arzulayan ülkeler, söz konusu insancıl ve kolektivist değerleri hayata geçirmede başı çekmektedir.

En son tahlilde, yukarıda COVID-19 bağlamında tasvir edilen iki farklı eğilimin karşıt sosyoekonomik sistemler arası bir hesaplaşmaya yavaş yavaş evrileceği söylenebilir.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, gelecek sayısı için aşağıdaki gibi konularla ilgili deneme ve akademik makale başvurularına açıktır:

 • Küresel sağlık yönetişiminin krizi,
 • COVID-19 pandemiği bağlamında neoliberalizmin iflası,
 • COVID-19 sonrası dünyada kapitalizmin dönüşümü,
 • Kamucu veya kolektivist, dayanışmacı alternatiflerin yükselişi,
 • Küresel sağlık ve/ya ekonomik işbirliği için ortaya çıkan fırsatlar ve ilerlemeler,
 • COVID-19 ve emperyalizm,
 • COVID-19 ve ırkçılık,
 • COVID-19 ve çok kutupluluk,
 • Çin ve/ya diğer ülkelerin COVID-19 mücadelesinde sağladığı başarılar ve mücadeleden çıkarılacak dersler,
 • COVID-19’in politik ekonomisi,
 • COVID-19’in jeopolitiğ

Son makale başvuru tarihi: 20 Mayıs 2020

Yazım Kuralları

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, https://www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
996