Teslim Tarihi

BRIQ (Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi), yeni bir kapak dosyası için “Kuşak-Yol Girişimi Kapsamında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği” başlıklı bir makale çağrısı yayınlamıştır.

Sıkça kalkınmanın ana motoru olarak değerlendirilen bilim, teknoloji ve yenilik, gerçekten de bütün ülkeler için günümüzün temel sorunlarını çözmede büyük öneme sahiptir. Bilim ve teknoloji (B&T) konusundaki yerel çabaların yanı sıra ülkeler, verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımıyla ilgili yenilikler yaratmada tüm tarafların katılabileceği uluslararası işbirliği arayışındadır. Uluslararası işbirliğinin önemli bir işlevi, kültürel ve ekonomik bütünleşmeye olanak sağlamasıdır. Bu yönde B&T işbirliğine yardımcı olacak çeşitli ikili, bölgesel ve küresel işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Örneğin; Avrupa Birliği, üyeleri arasında uluslararası araştırmaların desteklendiği çeşitli mekanizmalar kurmuştur. Bazen bu oluşumlara Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin de katılımına imkan sağlanmıştır. Resmi anlaşmaların yanı sıra kişisel düzeylerde, hatta kimi zaman toplum hareketleriyle de işbirlikleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak uluslar arasındaki eşitsizlik beyin göçüne yol açabilmektedir ve bu durum daha az gelişmiş ülkeler için B&T işbirliğini zorlaştırmaktadır. Uluslararası ilişkilere olan karmaşık etkisinden dolayı B&T işbirliği, gelişmiş ülkeler için aynı zamanda stratejik bir dış politika aracı haline gelmiştir.

Bilim ve teknoloji odağının Batı’dan Doğu’ya kaydığı gerçeği birçok gelişmekte olan ülke için tarihi fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede ülkeler, doğayla uyum içinde bir kalkınma gerçekleştirmede küresel çaptaki B&T kalkınmasına katkılarını arttırabilir ve bunun sonuçlarından yararlanabilir. Tabii bu durum, ulusal düzeyde politikalar geliştirmeyi, çok taraflı anlaşmalarda yer almayı ve uluslararası kurumlara katılmayı da gerektirmektedir. Örneğin, çok sayıda ülkenin katıldığı kapsamlı bir program olarak Kuşak-Yol Girişimi (KYG), B&T işbirliğiyle de ilgilenmektedir. KYG içerisinde sürdürülebilir kalkınmanın nasıl destekelenebileceğine ilişkin bilimsel açıdan dikkat çeken tartışmalar bulunmaktadır. Bu amaçla Çin, çeşitli girişimleri desteklemektedir.

KYG şekillenirken, taraflar arasında açık, müşterek ve kapsayıcı bir bilimsel işbirliğinin nasıl kurulabileceği üzerine esaslı bir tartışmaya ihtiyaç vardır. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, gelecek sayısı için aşağıdaki gibi geniş konularla ilgili akademik makale, deneme ve kitap incelemesi başvurularına açıktır:

 • KYG ülkelerinde kalkınmanın ilerletilmesine yönelik işbirliğine katkı sunacak araştırma alanlarının öncelikli hale getirilmesi;
 • KYG ülkelerinde çevresel koruma, ulusal/ uluslararası güvenlik ve ekonomik kalkınma konuları bağlamında B&T işbirliği;
 • B&T işbirliğinin jeopolitiği;
 • Etkili ve verimli bir işbirliği için örgütsel ve politik düzeylere ilişkin konular;
 • Mevcut bölgesel işbirliğinin karşılaştırmalı analizi;
 • Beyin göçünü önlemek için geliştirilebilecek mekanizmalar;
 • Ulusal B&T politikaları önerileri;
 • Enerjinin akılcı ve sürdürülebilir kullanımı;
 • Enerjinin dörtlü açmazına (Enerji, Çevre, İnsan Sağlığı ve Refahı, Ekonomi) KYG gibi işbirlikleri aracılığıyla getirilebilecek uygun çözümler;
 • KYG coğrafyasında üniversiteler, şirketler ve ülkeler arası bilim ve teknoloji işbirliği;
 • Bilim ve teknolojinin toplumsal kalkınma üzerindeki rolü;
 • Ülkeler arasında endüstriyel kapasiteyi geliştiren ve endüstriyel işbirliğine giden yeni yollar.

Son makale başvuru tarihi: 1 Şubat 2021

Yazım Kuralları

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, https://www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
994