Yunus Emre Makale Çağrısı
Teslim Tarihi

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), yeni bir kapak dosyası için “2021 Yunus Emre Yılı Kapsamında Kültürel İşbirliği” başlıklı bir makale çağrısı yayınlamıştır.

Kuşak Yol Girişimi’nin (KYG) başta Asya, Avrasya olmak üzere insanlığa sunduğu paylaşımcı siyasetleri, aynı zamanda bağımsız devletler ve halklar arasında da dayanışmacı, kaynaştırıcı kültürel yollar, olanaklar sunmaktadır. Söz konusu kıtalararası coğrafyada yaşayan halklar binlerce yıl boyunca, bir yandan derin çatışmalar yaşarken öte yandan karışmış kaynaşmış, insani ortak değerler üretmişlerdir. Asya, Avrasya coğrafyasında bulunan Türk ve İslam karakterli ülkeler başta olmak üzere, Rus, Fars, Arap, Çin ve Hint halkları arasında Türk ve İslam varlıkları düşünüldüğünde, küreselci emperyalizmin kültürel saldırılarına Kuşak Yol Girişimi kapsamında karşı koymak ve bu mücadeleyi Asya Çağı’nın kültür adamı olarak halkları birleştiren Yunus Emre öğretisiyle güçlendirmek bölge ülkelerine pek çok olanak sunmaktadır. 11. Yüzyıldan başlayıp 21. Yüzyıla uzanan tarihsel çizgide Ahmet Yesevi, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli vb. yüzlerce din, bilim, kültür öncüleriyle beslenip gelişen bir insanlık felsefesi Yunus Emre’nin kişiliğinde kendini en özlü biçimde ifade etmektedir. “Yetmiş iki millete aynı gözle bakmayı” öğütleyen Yunus Emre’nin insan sever kişiliğine, tarihi süreçte oynadığı role, ortaya koyduğu öğretiye ihtiyaç olduğu açıktır. Çağları aşıp bugüne ulaşan “Gelin tanış olalım /  İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim / Dünya kimseye kalmaz” felsefi anlayışını yaşam ilkesi edinerek milletlerin vicdanının oluşmasına hoşgörü, barış, kardeşlik ve bencillikten arındırılmış yaşamsal mutluluk duygularını katan Yunus Emre’nin evrensel kişiliğine bugün de büyük ihtiyaç vardır.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi gelecek sayısında yayımlamak üzere, yukarıda belirtilen kapsama uygun olarak, aşağıda önerilen konular ve benzer konularla ilgili deneme, akademik makale ve kitap eleştirisi başvurularına açıktır:

  • KYG ülkelerinde siyasi oluşum ve gelişimlerin başarıya ulaşması için farklı kültürleri evrensel çizgide birleştirici kültürel araştırma ve çalışmaların ortaya konması,
  • Yunus Emre felsefesinin insanlık kültürünün yükseltilmesinde ortaya koyduğu olanakların farklı kültürlerdeki (Türk, Fars, Arap, Rus, Çin vb.) yansımaları,
  • KYG ülkeleri arasında kültürel dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşmayı sağlayacak işbirliği programlarının ortaya konması,
  • Kültür, sanat, edebiyat ve güzel sanatların 21. Yüzyıl sürecindeki işlevinin önemi,
  • KYG ülkelerinde Yunus Emre felsefesinin yarattığı olanakların, ülkeler sazında tespiti ve yeni görevlerin ortaya konulması.

Son makale başvuru tarihi: 15 Temmuz 2021

Yazım Kuralları

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, https://www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
992