Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Yaz 2023 sayısı için “NATO’nun Asya-Pasifik’e doğru genişleme planlarının dünyaya etkisi” konulu dosya için makale başvurularına açıktır.

  NATO, 1949 yılında 12 ülkenin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Atlantik ittifakının temel askeri örgütü olarak kurulmuştur. NATO için Soğuk Savaş dönemi, Soğuk Savaş sonrası dönem, 11 Eylül sonrası dönem ve günümüz olmak üzere dört ana dönüşüm dönemi söz konusudur. Bu dönüşüm kapsamında dört genişleme dalgasıyla üye sayısı 30’a ulaştı. Bugüne kadar bu dönüşümlere uygun olarak yayınlanan beş stratejik konseptten sonuncusu, 30 Haziran 2022’de kabul edilmiştir.

  Örgüt, 1991’de Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra en önemli dönüşümünü gerçekleştirmiştir. 11 Eylül 2001’den sonra NATO’da yeni bir dönüşüm olmuştur. Bu dönüşümün özü, NATO’nun küresel güvenliğe odaklanması idi. 

  NATO 2022’deki yeni Stratejik Konsept belgesiyle, stratejik tehdit “Asya’dan Atlantik sistemine yönelen meydan okuma” olarak saptamıştır. Konsept’in kabul edildiği Zirve’de ilk defa Hint-Pasifik ülkeleri NATO toplantısına katıldı. NATO, bu metinle Rusya ve Çin’i iki büyük tehdit odağı olarak gördüğünü ilan etmektedir. Ayrıca NATO 2022 Stratejik Belgesi’nde dünya çapındaki ana saflaşmanın, “demokrat ülkeler” ile “otoriter aktörler” arasında gösterilmesi dikkat çekmektedir.

  Yeni konsept, ABD’nin dünya hegemonyasını sürdürme planını NATO’ya kabul ettirmeye çalışmasından başka bir anlam taşımıyor. ABD’nin önceliği, Rusya-Çin ittifakı ile yükselen Asya ortaklığının Avrupa’yı da içine alarak geniş bir Avrasya ortaklığına dönüşmesini önlemektir.

Yukarıdaki çerçeveye dayalı olarak, BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce olarak makale, deneme ve kitap incelemelerine açıktır.

 

  • NATO’nun dönüşümünün çok kutupluluğa etkisi
  • ABD’nin Asya’ya karşı Avrupa’yı yanında tutma dayatmasının sürdürülebilirliği ve Avrupa ülkelerinin nesnel çıkarları.
  • NATO’nun Doğuya doğru genişlemesinin arka planı, hedefleri ve önünde duran zorluklar
  • NATO’nun yeni stratejik yöneliminin Türkiye’nin menfaatleriyle çatışması
  • NATO’nun hedefindeki devletlerin bölgesel ve uluslararası askeri ittifak koşulları
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikasında NATO’nun yeri
  • Nükleer savaş tehlikesi ve NATO’nun Pasifik’e yayılması

 

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
2