Teslim Tarihi

2025 yılı, 1911 Çin Devriminin önderi ve Çin’in ilk Cumhurbaşkanı Sun Yat-sen’in ölümünün 100. yıldönümüne denk geliyor. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), bu devrimin ve Sun Yat-sen’in devrimci düşüncesinin tarihsel önemini, süregelen mirasını ve güncelliğini irdeleyecek bir kapak dosyası hazırlığındadır.

Şüphesiz devrimler, uluslararası siyasetin etkisinden ve birbirleriyle kurdukları gerek dolaylı gerekse dolaysız etkileşimden bağımsız tasavvur edilemez. Rusya’da 1905, İran’da 1906, Türkiye’de 1908 ve Çin’de 1911 devrimleriyle başlayan Asya’nın uyanışı, 20. yüzyıl boyunca milli-demokratik ve sosyalist hareketler etrafında şekillenecek dünya çapında devrimci bir dalganın önünü açmıştır. Çin özelinde, iki bin yıllık monarşinin 1911 devrimiyle son bulması Çin halkının bağımsızlık ve kurtuluşa giden çetin yolculuğunu başlattı. 1911 devrimci dalgasıyla Çin’de modernleşme ve cumhuriyet fikri yayıldı. Bu devrim, Rusya’da 1917, Türkiye’de 1923 ve Çin’de 1949’daki devrimlerinin habercisi olmuştur. Bu koşullar altında, Asya’nın uyanışı ve modernleşmesi dünyada büyük bir etki uyandırmıştır. Söz konusu süreç, güncel uluslararası siyasi ortamın şekillenmesinde bugün dahi büyük bir oynamaktadır.

Yukarıda çizilen çerçeve dahilinde, BRIQ dergisinin “Sun Yat-Sen’in Ölümünün 100. Yıldönümünde 1911 Çin Devrimi ve Sun Yat-Sen’in Güncel Mirası” başlıklı kapak dosyası, aşağıdaki gibi konularla ilgili makale başvurularına açıktır:

  • 1911 Devrimi ve Sun Yat-sen
  • Sun Yat-sen ve Çin Devrimi
  • Asya’da Devrim Çağı’nın dünü ve bugünü
  • Asya’da Devrim Çağı’nın karşılaştırmalı incelemesi
  • 1911 Çin Devrimi ve Türk Devrimi arasındaki benzerliler
  • Asya’da devrim ve modernleşme
  • Çin Modernleşmesi ve Türk Modernleşmesi
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün Altı Ok ve Sun Yat-sen’in 3 Halk İlkesi arasındaki benzerliler
  • Sun Yat-sen ve dünyada devrimci dalga
  • 20 ve 21. yüzyıllarda yüzyılda milli-demokratik ve sosyalist devrimler

Politik ekonomi, jeopolitik, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih gibi disiplinlerden gelen akademisyenler ile birlikte konuya ilgili duyan, politika yapıcılarını ve uzmanları dosyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale gönderimleri Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilir. Kabul edilen makalelerin erişilebilirliğini ve daha geniş yayılımını sağlamak amacıyla, seçilen tüm katkılar BRIQ tarafından İngilizce ve Türkçe’ye çevrilecektir.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.