Profile picture for user Belkacem Iratni
Belkacem Iratni
Prof. Dr. Cezayir 3 Üniversitesi
Özgeçmiş

Prof. Dr. Belkacem Iratni, 1977 yılında Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü’nden mezun olmuş ve Warwick Üniversitesi’nden (İngiltere) Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. Halen Cezayir Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. 2012-2017 yılları arasında bu Fakültenin Dekanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Ocak 2023’ten bu yana Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde ders vermektedir. Prof. Dr. Iratni, 1999’dan 2003’e kadar Cezayir Borsası’nın İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan-Ağustos 2010 tarihleri arasında Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi (PSC) için uzmanlardan oluşan bir ekibin üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca 1999 yılında BBC Arap Servisi’nde bağımsız danışman olarak çalışmıştır. ABD Fulbright Araştırma Programı, Austin'deki Texas Üniversitesi, 2005-2006; Akdeniz Diyaloğu Araştırma Bursu; NATO Savunma Koleji, Roma, Haziran-Ekim, 2007; Amerikan Mağrip Araştırmaları Enstitüsü, CEMAT, Tunus, Ocak 2007 burslarını almıştır. Mağrip Devletlerinin Stratejik Çıkarları üzerine bir kitabı ve Cezayir'in iç ve dış politikaları ile Sahel-Sahra bölgesindeki güvenlik konuları üzerine İngilizce dilinde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

E-posta: kiratni54@gmail.com ORCID: 0009-0007-4747-8836