Profile picture for user Giampiero Bellingeri
Giampiero Bellingeri
Özgeçmiş

Giampiero Bellingeri Venedik Üniversitesi’nden (İtalya) emekli profesördür. Çok sayıda akademik çalışması bulunan Bellingeri’nin çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Türkoloji, İran ve Transkafkasya’da Türk Edebiyatı (16.-20. yüzyıl), 18. Yüzyılda Türkler ile Venedikliler arasındaki kültürel ilişkiler, Kafkaslar ve Orta Asya’da Çarlık dönemi ve Sovyetler Birliği yıllarında Türk-Rus edebi ilişkileri, Venedik kütüphanelerinde ve arşivlerinde bulunan Osmanlı Türkçesi edebî metinlerinin incelenmesi (Venedik Helen Enstitüsü’nden İskender’in romanının Türkçe şerhleri; Marciana Milli Kütüphanesi’nden “Hacı Ahmed” tarafından hazırlanan dünya haritası), Marco Polo’dan sonra ve Venedik Cumhuriyeti’nin düşüşüne kadar olan dönemde Venedik kaynaklarında Kafkas ve Orta Asya Türk halklarının tasvirleri ve haberleri (tümü yayınlarında yer almaktadır). Çağdaş Türk edebiyatına ilişkin çalışmalarının yanı sıra Orhan Pamuk, Yahya Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Orhan Veli, Mario Levi, Sunay Akın, Oğuz Atay, Tezer Özlü, Sait Faik Abasıyanık gibi yazarların eserlerini çevirmiş ve bunları İtalya’ya tanıtmıştır.

Email: giambell@unive.it
https://orcid.org/0000-0002-3015-7522