Profile picture for user Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Şair
Özgeçmiş

Büyük Türk şairi Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu. 27 Aralık 1936’da yine İstanbul’da hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşının yazarıdır. Arapça ve İslami bilgiler alanında geniş ve derin birikime sahiptir. Ayrıca Farsça ve Fransızca da bilirdi. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Eşref Edip’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim ve sonra Sebilürreşad dergilerinde sürekli yazılar yazmaya, şiirler ve çağdaş Mısırlı İslam yazarlarından çeviriler yayımlamaya başladı. 1913 yılında Mısır’a iki aylık bir gezi yaptı. Oradan Medine’ye uğradı ve bu gezilerde İslam ülkelerinin maddi donatım ve düşünce düzeyi bakımından Batı karşısındaki zayıflıkları konusundaki düşünceler geliştirdi. I. Dünya Savaşı sırasında Teşkilât-ı Mahsusa tarafından Berlin’e gönderildi. Almanlar’a esir düşen Müslümanlar için kurulan kampta incelemeler yaptı. Çağdaş toplumcu İslamcılık anlayışını Batı uygarlığının temel değerleriyle buluşturmayı çabaladı. Şiirlerinde gerçekçi bir çizgi izledi.

Yazarın Yazıları

01/06/2024