Profile picture for user Victor Manuel Isidro Luna
Victor Manuel Isidro Luna
Özgeçmiş

Victor Manuel Isidro Luna, National Autonomous University of Mexico’da Ekonomi Bölümü’nde okutmanlık görevini yürütmektedir. 2013 yılında University of Utah’tan doktora derecesini alan Luna’nın Journal of Economic Issues, World Review of Political Economy ve Ecos de Economía gibi dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İlgilendiği konular arasında kalkınma bankaları, BRICS ve kalkınmada paranın rolü yer alır.
Email: u0559410@uofutah.onmicrosoft.com