BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi
ikinci yaşını kutluyor

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi sekizinci sayısını yayımlayarak ikinci yılını tamamladı.

Yayın ilkelerimizde dergimizin amacını şöyle tanımlamıştık:

“BRIQ, öncelikle Çin ve Türkiye’nin akademisyen, aydın ve karar vericileri arasında doğrudan görüş ve bilgi alışverişini sağlayacaktır. Aynı zamanda insanlığın ortak geleceği için tarihsel olanaklar sağlayan Kuşak ve Yol Girişimi temelinde bütün dünyanın, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin entelektüel birikimini bir araya getirecek bir platform olma iddiasındadır.
Dergi, bireysel kâr ve çıkar sistemine karşı halkın yararının temel ilke olarak benimsendiği kamucu ekonomilerin dönüştürücü gücünü ortaya koyan entelektüel katkıların yayımlanmasına adanmıştır. Özellikle Kuşak ve Yol Girişimi’nin kamucu ekonomi modelinin uygulanmasındaki rolünü ve bu girişimin gelecekteki ortaklarının mevcut dönüştürücü potansiyele katkılarını anlamak derginin öncelikleri arasındadır.

BRIQ, adil bir uluslararası dünya düzeni altında insanlığın birliğini savunmaktadır. Dolayısıyla dergi, Avrasya, Afrika ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyadan seçkin akademisyen ve aydınların buluştuğu bir yayın organı olacaktır. Barış, kardeşlik, işbirliği, refah, toplumsal fayda ve ortak kalkınma ilkeleri temelinde yeni bir uygarlığın savunucuları BRIQ çatısı altında buluşacaklardır.”

Ayrıca BRIQ’in çıkış sayısı basın bilgilendirmesinde iddiamızı da şöyle ifade etmiştik:

“Bizi, benzerlerimizden ayıran çok önemli bir farkımız var: BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, bir iddianın sahibi. O iddia şu: Gelişen dünyanın talep ettiği uluslararası adil düzenin hangi temellere oturacağı, hangi temelde gelişeceği konusunda fikri planda hazırlayıcı, yönlendirici uluslararası bir entelektüel merkez olmak! Asya Çağı’nda kilit ülke olan Türkiye’nin entelektüellerinin bu çabada belirleyici olacağı bir platform yaratmak. Edilgen, seyreden, eleştiren, körü körüne muhalif değil yapıcı, kurucu, geliştirici olmak! Akademi, siyaset ve iş dünyası nezdinde Kuşak ve Yol Girişimi’nin sunduğu olanak ve fırsatları tartışmaya açmak.

Gelişen dünyadaki ülkeler olarak benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Dünyadaki küresel güç kaymalarının gerçekleştiği, Atlantik merkezli küresel düzenin yerine, Asya çağının yükseldiği herkesin ortak değerlendirmesi. Önümüzdeki on yılları belirleyecek, yeni bir düzenin kuruluşunun sancılarını yaşıyoruz. ‘Pax Americana’ dönemi bitti. Artık dünyada bölgesel ittifakların belirleyici olduğu, inisiyatifin gelişen dünyaya geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak, benzer sorunlar konusunda fikir üreten Asya, Afrika ve Latin Amerika entelektüelleri, dünyanın başka bir bölgesindeki koşullarla ilgili bilgilere, Atlantik merkezlerinin süzgecinden geçirilmiş şekilde ulaşabiliyor. İşte bu koşullarda bu yeni düzenin kuruluşu konusunda kafa yoran gelişen dünya entelektüellerinin doğrudan bilgi ve fikir alışverişi yapabileceği bir platformda buluşması daha fazla önem kazanıyor. BRIQ aracılığıyla, bu yeni düzenin kuruluşunda sorunlar ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirecek ve tartışacağız.”

İkinci yılımızı tamamlayarak; özgün tasarımı, kapak konuları, içeriği, makalelerin bilimsel niteliği ve dünyanın değişik bölgelerinden yazarlarımız ile bu iddiayı kanıtlayan sekiz sayı çıkardık.

BRIQ’in sekiz sayısında başta Çin ve Türkiye olmak üzere, Rusya, İran, Meksika, Avustralya, Almanya’dan prestijli üniversitelerden yazarların akademik makalelerine, fikir yazılarına ve röportajlara yer verdik. Bunun yanısıra, özellikle Türk iş insanlarının, kendi pratiklerinden beslenen entelektüel birikimlerini dergimizde yansıttık. Toplamda, Çin, Türkiye, ABD, İsrail, Güney Afrika, İtalya, Rusya, İran, Meksika, Hindistan, Mısır, Avustralya, Suriye ve Almanya dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden 75 başvuru aldık. İlk sekiz sayımızda toplam 59 hakemli makale, deneme, röportaj ve kitap incelemesi yer almaktadır. Ayrıca BRIQ, halklar arasındaki kültürel etkileşimlere katkıda bulunmak amacıyla önde gelen sanatçıların fotoğraflarına, tablolarına ve karikatürlerine de yer vermiştir. BRIQ makalelerine yapılan toplam atıf sayısı 32’ye ulaşmıştır. BRIQ, akademik yayınlar için önde gelen uluslararası indeksler arasında yer alan Citefactor ve Index Copernicus’ta indekslenmektedir.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

BRIQ, özgün ve hakemli araştırma makalelerinin yayımlandığı kaliteli bir dergi haline şimdiden gelmiştir. Uluslararası platformlarda BRIQ makale çağrıları büyük bir ilgi görmüş ve çok sayıda makale başvuruları gerçekleşmiştir. Dergi yazarlarının Google Scholar platformuna yüklenen makalelerinin atıflanması derginin de atıf sayısını arttırmaya başlamıştır. Yayın Kurulu üyesi Doç. Dr. Efe Can Gürcan’ın da yer aldığı Jeopolitik Ekonomi Okulu çevresinde yapılan duyurular sonucu dergiye önemli geri dönüşler sağlanmıştır. BRIQ dergimiz uluslararası hakemli dergi şartlarını yerine getirmiştir. İkinci yaşına girerken BRIQ, Citefactor ve Index Copernicus’ta endekslenmektedir. Bu yılın sonunda BRIQ, DOAJ gibi önde gelen akademik endeksler için başvurularını tamamlamış olacaktır. Researchbib, Root Indexing gibi öne çıkan indeksler için yaptığımız başvurular ise değerlendirme aşamasındadır. Ana akım akademide Batı merkezli yaklaşımların baskınlığının, gelişmekte olan dünyadan eleştirel bakış açılarını ve bu bakış açılarını içeren makalelerin küresel veri tabanlarında indekslenen önde gelen dergilerde yayınlanmasını bastırmaya hizmet ettiği unutulmamalıdır. BRIQ, yüksek kaliteli akademik üretim ve yaygınlaştırma için önde gelen bir mecra haline gelerek bu engeli aşmayı hedeflemektedir.

YANKILAR

Bu iki yılda BRIQ, çeşitli etkinlikler düzenledi ve seçkin etkinliklere katıldı. Sayın Adnan Akfırat, BRIQ ve Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çin Mucizesinin Arkasındaki Güç: Çin Komünist Partisi 100 Yaşında” başlıklı sempozyuma BRIQ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldı. Türkiye’de yapılan bu etkinlikte bir konuşma yaptı ve konuşma Youtube’da 2.680 kez görüntülendi. Sayın Akfırat, İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Araştırmaları Merkezi (KUYÇAM) ve Türk Öğrenci Birliği (TÖB) tarafından düzenlenen Birinci Sinoloji ve Çin Çalışmaları Sempozyumu’nda etkili bir konuşma yaptı. Faik Işık (BRIQ Danışma Kurulu Üyesi) BRIQ temsilcisi olarak “New International Order Symposium”a (BRIQ tarafından ortaklaşa düzenlenen bir etkinlik) katıldı. Faik Işık, dünyanın dört bir yanından gelen diğer katılımcılarla birlikte BRIQ adına etkileyici bir konuşma yaptı. Initiative for New International Order (NINTO) tarafından düzenlenen bu uluslararası sempozyum Youtube üzerinden canlı yayınlandı ve 5.398 kez izlendi.

Doç. Dr. Efe Can Gürcan (BRIQ Yayın Kurulu Koordinatörü), TÖB Pazar Konuşmaları’nda “Kuşak ve Yol ve Türkiye” başlıklı bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi ve BRIQ ve Teori’nin ortaklaşa düzenlediği Post-hegemonik Uluslararası İlişkiler ve Kurumlar Çalıştayı’nda “Çok Kutuplulaşma, Güney-Güney İşbirliği ve Küresel Yönetişimin Dönüşümü” konulu bir sunum yaptı. Ayrıca 2021 Sanya Kamu Güvenliği Forumu Açılış Bildirisi’nde “Türkiye’nin Geleneksel Olmayan Güvenliğine Avrasya Perspektifi: Sorunlar, Zorluklar ve İşbirliği Çerçevesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

BRIQ ayrıca Birinci Sinoloji ve Çin Çalışmaları Sempozyumu gibi seçkin etkinliklerin organizasyon komitesinin bir parçası olmuştur. BRIQ ayrıca 20 Kasım 2021’de gerçekleştirilecek olan “İnsanlığın Ortak Geleceğini Spor Yoluyla İnşa Etmek: 2022 Kış Olimpiyatlarına Doğru” başlıklı önemli bir sempozyumu başarıyla gerçekleştirdi.

SİNİR MERKEZLERİNE DOĞRUDAN ULAŞIYOR

BRIQ, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, TBMM, Siyasi Partiler, YÖK, Üniversite rektörlükleri, araştırma merkezleri, enstitüleri ve kütüphaneleri, bağımsız araştırma merkezleri, medya kuruluşları ve köşe yazarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1200 adrese doğrudan ulaştırılmaktadır.

C.BŞK.

PRESIDENCY

79

TBMM

NATINAL CONGRESS

233

SİYASİ PARTİLER

POLITICAL PARTIES

16

KURUMLAR

GOV. INSTITUTIONS

255

BELEDİYELER

MUNICIPALITIES

30

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ

PRESIDENCIES OF UNIVERSITIES

155

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ

LIBRARIES OF UNIVERSITIES

78

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

RESEARCH CENTERS

17

KALKINMA AJANSLARI

DEVELOPMENT AGENCIES

25

BÜYÜKELÇİLİKLER

EMBASSIES

47

İŞ ADAMLARI VE İŞ DÜNYASI

BUSINESSPEOPLE AND BUSINESS ASSOCIATIONS

180

MEDYA

MEDIA

107

TOTAL

1222

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

BRIQ dergisi üniversiteler ile ufuk açıcı ilişkiler ve somut işbirlikleri başlatmıştır. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi ile, Ufuk Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında doğrudan ilişkiler kurulmuştur.

İstinye Üniversitesi’nde, BRIQ Yayın Kurulu Koordinatörü Doç.Dr. Efe Can Gürcan’ın başında bulunduğu Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, yine Ufuk Üniversitesi ile benzer bir merkezin kurulmasında BRIQ ile işbirliği konusunda görüşmeler sürdürülmektedir. Çin’de ise, Sosyal Bilimler Akademisi, Tsinghua Üniversitesi, Renmin Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi, Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Shihezi Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulan uluslararası bir araştırma merkezi olan Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KUYÇAM) ile işbirliği halinde BRIQ online makaleler de yayınlamaktadır. BRIQ Working Papers Series platformunda BRIQ’e gönderilen makalelerden bazıları yayımlanarak derginin tanıtımının sağlanması ve daha fazla akademisyen, araştırmacı ve okuyucu kitlesine ulaşılması için zemin yaratılmıştır.

BRIQ EKİBİ

BRIQ, başlangıçta faaliyetlerine beş kişilik bir çekirdek ekiple başladı. Daha sonraki aşamalarda Danışma ve Yayın Kurulu üyeleri, Türkiye ve Çin’den editörler, grafik tasarımcılar, distribütörler ve reklamcılardan oluşan 50 kişilik kalıcı bir ekip oluşturuldu. Bugün, daimi ve misafir katkı sunanların toplam sayısı 100 kişiyi aştı.

Uluslararası bir platform olarak BRIQ, böylece yeni bir dünya düzeni için alternatif öneriler geliştirmek ve gelişmekte olan dünyadan yeni bir dizi sesi tartışmaya dahil etmek için tüm potansiyelini harekete geçirdi. Üçüncü varoluş yılımıza doğru ilerlerken, BRIQ’in sadece Çin ve Türkiye’ye değil, Orta Asya, Doğu Asya ve hatta Avrupa’ya kadar gelişmekte olan dünyaya erişimini genişletmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.

BRIQ’in başarısının sırrı, yalnızca katkıda bulunanlarımızın entelektüel girdilerinden kaynaklanmaz. Daha önemlisi, yönetici ekibimizin BRIQ’in gerçek gelişim yönünü kavrama ve tüm potansiyelimizi organize bir şekilde harekete geçirmek için uygun stratejileri uygulama becerisidir.

Günümüzde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada derin bir ideolojik ve siyasi dönüşüm yaşanmaktadır. Emperyalist bir kuşatma ile karşı karşıya kalan Türkiye’de, ulusal savunma ve çıkarlar adına vatan savaşına girişen çeşitli siyasi kesimler ve gruplar büyük bir “bilinç sıçraması” yaşıyor. İlk başta bu sıçrama, pratik gerçekliğin somutluğuyla yakından ilgilenenler, yani iş adamları ve politikacılar arasında gerçekleşti. Akademi ve entelektüel camiada da giderek gelişiyor. İnsanlığın kolektif geleceği için alternatif öneriler ararken, Asya’nın yükselişini ve Atlantik sisteminin çöküşünü anlamaya yönelik siyaset ve akademinin yanı sıra iş dünyasında da sürekli büyüyen bir entelektüel birikim gözlemlenebilir. Ancak bu çabalar, koordinasyon ve karşılıklı etkileşim olmadan gelişmektedir. BRIQ, “Yayın İlkeleri”ne dayanarak, bu tür işbirlikçi ve koordineli çabalara duyulan ihtiyacı özel olarak dikkate alarak, küresel bir entelektüel merkez olma yolunda ilk adımları atmıştır.

Dergide yayımlanan makaleler ve yazarları şöyledir:

Yazar Adı

Ünvanı

Başlık

Yazı Türü

Sayı

2019-2020 KIŞ: ULUSLARARASI ADİL DÜZENİN YOLU

Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı

Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi İçin Yeni Bir Yolculuk

Makale

Kış
 2019-2020

Doç. Dr.

Efe Can Gürcan

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek

Hakemli Makale

Kış
 2019-2020

Prof. Dr.

Semih Koray

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Kuşak ve Yol Girişimi Yeni Ufuklar Açıyor

Makale

Kış
 2019-2020

Prof. Dr. Ufuk Tutan

Emekli

Küresel Güç Sistemlerinin Politik-Ekonomik Biçimlenişi: 18. Yüzyıldan Günümüze

Hakemli Makale

Kış
 2019-2020

Dr.

Şerif Emre Gökçay

İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü

21. Yüzyılda Yeni İpek Yolu’nu Kurmak: Çin-Türk Perspektifinden Kuşak ve Yol Girişimi

Makale

Kış
 2019-2020

Dr.

Yang Chen

Şanghay Üniversitesi Tarih Bölümü

Ortadoğu’daki Bölgesel Düzenin Yeniden İnşasında Çin’in Rolü: İtici Güçler, Fırsatlar ve Zorluklar

Makale

Kış
 2019-2020

Hüseyin Haydar

Şair

Dünyanın Kuşak Yol’a, Kuşak Yol’un Şiire İhtiyacı Var ve Kuşak Yol Şairlerine Çağrı

Makale

Kış
 2019-2020

BAHAR 2020: ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN YOLU

Prof. Dr.

Degang Sun &

Hend ElMahly Mahhoud Sultan

Siyaset Bilimi, Şanghay Fudan Üniversitesi &

Doktora Öğrencisi, Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Çin’in Sudan ve Güney Sudan’daki Çatışma Çözümüne Katılımı: Bir “Yaratıcı Arabuluculuk” Örneği

Hakemli Makale

Bahar 2020

Ebru Şahin

Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çok Kutuplulaşan Dünyada Geleneksel Olmayan Güvenlik Anlayışı: ŞİÖ Örneği

Hakemli Makale

Bahar 2020

Dr.

Yang Chen

Şanghay Üniversitesi Tarih Bölümü

Ortadoğu’da Güvenlik İkileminin Çin’in Kuşak Ve Yol Girişimi’ne Etkisi

Makale

Bahar 2020

Prof. Dr.

Emin Gürses

Sakarya Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Avrasya’da Ayrılıkçı Hareketlerin Jeopolitiği

Makale

Bahar 2020

Doç. Dr.

Efe Can Gürcan

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020)

Hakemli Makale

Bahar 2020

Cem Gürdeniz

Emekli Tümamiral

Deniz ve Asya Yüzyılında Türkiye

Makale

Bahar 2020

Gong Jianhua

Araştırma Görevlisi, Şanghay Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çin’in Yeni Koronavirüs Zatürre Savaşı: Yanıtlar, Sonuçlar ve Düşünceler

Makale

Spring 2020

YAZ 2020: COVID-19 SONRASI YENİ DÜNYA: PAYLAŞARAK GELİŞME ÇAĞI

Ethem Sancak

BMC Yönetim Kurulu Başkanı

Asya Kartalı’nın İki Kanadı, Türkiye ve Çin

Röportaj

Yaz
2020

Cankut Bagana

Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada Farklılık Yaratacak Sektörleri Hedeflersek, Krizden Kazançlı Çıkarız

Röportaj

Yaz

2020

Prof. Dr.

Dominik Pietzcker

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi, Uygulamalı Bilimler Makromedya Üniversitesi

Hakikatin Dönüm Noktası: Covid-19 Batı Toplumlarının ve Avrupa Birliği’nin Zayıflıklarını Nasıl Ortaya Çıkardı?

Hakemli Makale

Yaz

2020

Prof. Dr.

Semih Koray

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Koronavirüs Sonrası Dünyanın İnsanlığa Yüklediği Görevler

Makale

Yaz

2020

Dr.

Efe Can Gürcan &

Dr. Ömer Ersin Kahraman

Doç. Dr., İstinye Üniversitesi İktisadi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü&

Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Tarihsel Perspektiften Covid-19: Felaket Kapitalizmi Korku Güdümlü Bir Dünya Düzenini Nasıl Üretir

Hakemli Makale

Yaz

2020

Dr.

Binoy Kampmark

RMIT Üniversitesi Küresel, Kentsel ve Sosyal Çalışmalar Bölümü

Koronavirüs Suçlama Oyunu: Küresel Salgın Üzerinden Bir Hukuk Harbinin Yürütülmesi

Hakemli Makale

Yaz

2020

Dr. Luis Kato Maldonado &

Dr. Guadalupe Huerta Moreno

Metropolitan Autonomous Üniversitesi Ekonomi Bölümü &        Metropolitan Autonomous Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü

Covid-19 ve Neoliberalizmin Hiper Krizi: Finansallaşmanın Çöküşü

Hakemli Makale

Yaz 2020

Dr.

Victor Manuel Isidro Luna

Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Ye, M. (2020).The

Belt Road and Beyond: State- Mobilized Globalization in China 1998-2018

Kitap İncelemesi

Yaz 2020

Emrah Alan

Yüksek lisans öğrencisi, Pekin Üniversitesi, Çin Çalışmaları Tarihi Bölümü

Çinli Devrimci Gao Junyu’nun Türk Devrimi Üzerine Görüşleri

Makale

Yaz 2020

Prof. Dr. Şeref Ateş

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

COVID-19 HUB, Tüm Dünyayı Korona Pandemisine Karşı Bilinçlendiriyor

Röportaj

Yaz 2020

Dilek Uyar

Fotoğraf sanatçısı, Avukat

Çobanın sağım sonrası sürüyü tekrar otlaklara götürme çabası ve tozlu yolculuk, Bitlis.

Fotoğraf

Yaz 2020

SONBAHAR 2020: DENİZ İPEK YOLU’NDA ORTAK ROTA

Dr.

Aleksandr Dugin

Rus Jeopolitik Okulu ve Avrasya Hareketi’nin kurucusu

Kuşak ve Yol Girişimi: Avrasya’nın Yolu

Röportaj

Sonbahar

2020

Prof.

Cheng Enfu &

Dr. Li Jing

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Üniversite Akademik Komitesi Baş Profesörü, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırma Merkezi Direktörü

&

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Görevlisi

Kuşak ve Yol Girişimi’nde Deniz İşbirliğinin Günümüzdeki ve Gelecekteki Durumu

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Ersel Zafer Oral

Margen Deniz ve Kara Araştırmaları Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı: Kuzey Ege Limanı

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Assadollah Athari &

Dr. Ehsan Ejazi

Öğretim Üyesi İslami Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü &

University of Gulian Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Çin-ABD Rekabeti Gölgesinde Kuşak ve Yol Girişimi

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Mehmet Perinçek

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü

Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya’da Başarı ve Barışın Formülü

Makale

Sonbahar 2020

Serhat Latifoğlu

Serbest Fon Yöneticisi

Kuşak ve Yol Girişimi Ülkelerinde Ekonomik ve Finansal İşbirliği

Makale

Sonbahar 2020

Mesud Sadrmohammadi

Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü

İran’da Atatürk ve Millî Mücadele Konusunda İlk Kitap

Makale

Sonbahar 2020

Prof.

Cheng Enfu &

Dr. Li Jing

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Üniversite Akademik Komitesi Baş Profesörü, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırma Merkezi Direktörü

&

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Görevlisi

Kuşak ve Yol Girişimi’nde Deniz İşbirliğinin Günümüzdeki ve Gelecekteki Durumu

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Ersel Zafer Oral

Margen Deniz ve Kara Araştırmaları Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı: Kuzey Ege Limanı

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Assadollah Athari &

Dr. Ehsan Ejazi

Öğretim Üyesi İslami Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü &

University of Gulian Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Çin-ABD Rekabeti Gölgesinde Kuşak ve Yol Girişimi

Hakemli Makale

Sonbahar 2020

Dr.

Mehmet Perinçek

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü

Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya’da Başarı ve Barışın Formülü

Makale

Sonbahar 2020

Serhat Latifoğlu

Serbest Fon Yöneticisi

Kuşak ve Yol Girişimi Ülkelerinde Ekonomik ve Finansal İşbirliği

Makale

Sonbahar 2020

Mesud Sadrmohammadi

Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü

İran’da Atatürk ve Millî Mücadele Konusunda İlk Kitap

Makale

Sonbahar 2020

Ömer Burhanoglu

Fotoğraf Sanatçısı

Söğüt/ Marmaris

Fotoğraf

Kış 2020-2021

BAHAR 2021: ORTAK GELECEĞİN İNŞASI İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİDE İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr.

Jinghua Cao

İcra Direktörü, Uluslararası Bilim Örgütleri İttifakı (ANSO) Sekreterliği

Görevimiz: Kuşak & Yol’da Ortak Gelişme için Bilimsel İşbirliği

Röportaj

Bahar 2021

Doç. Dr. Şiir Kılkış

Dünya Sistem Bilimi,

TÜBİTAK / ODTÜ

Kuşak ve Yol Girişimi’nde Ortak ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Bilime Dayalı Çözümler

Hakemli Makale

Bahar 2021

Doç. Dr. Uğur Murat Leloğlu

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İpek Yolu’nda Bilimsel İşbirliği

Hakemli Makale

Bahar 2021

Prof. Dr.

Birol Kılkış

OSTİM Teknik Üniversitesi

Karadeniz: Enerji, Refah ve Barış Denizi

Hakemli Makale

Bahar 2021

Dr.

Yang Chen

Şanghay Üniversitesi, Tarih Bölümü

COVID-19 sonrası Dünyada “Sağlık İpek Yolu”ndan “İnsan Sağlığı için Ortak Gelecek Toplumu”na

Hakemli Makale

Bahar 2021

Dr. Ali Şahin

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi

Yunan Başbakanı Venizelos ile Tarihten Bir Söyleşi

           Makale

Bahar 2021

Sevtap İnal

Fotoğraf Sanatçısı

Çin

Fotoğraf

Bahar 2021

Uğur Durak

Ressam, İllüstratör

Sevgililer

        Resim

Bahar 2021

Turhan Selçuk

Karikatürist

Karikatür

Karikatür

Bahar 2021

YAZ 2021: ASYA ÇAĞININ MÜJDESİ: EKOLOJİK UYGARLIK

Doç. Dr. Efe Can Gürcan

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Geliştirme Dekan Yardımcısı ve Kuşak ve Yol Araştırmaları Merkezi Direktörü

Çin’in Çevre Politikalarının Ekolojik Uygarlığa Doğru Gelişimi

Hakemli Makale

Yaz 2021

Dr.Pınar Gökçin Özuyar

&

Dr.Efe Can Gürcan

&

Dr.Esra Bayhantopçu

İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi

&

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

KUYÇAM Direktörü

&

Halka ilişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi

    İstinye Üniversitesi

Türkiye’nin Güncel İklim Değişikliği Stratejisinin Ana Yönelimi

Hakemli Makale

Yaz 2021

Salih Ertan

Elektrik Mühendisi

Ekolojik Uygarlıkta Enerji-Çevre Kesişimi

Hakemli Makale

Yaz 2021

Prof. Dr.

Birol Kılkış

OSTİM Teknik Üniversitesi

İklim Acil Durumu, Pandemi ve Binalar Arasındaki İlişki: COVID-19’un Artık Bir Aşısı Var Ancak İklim Acil Durumunun Yok

Makale

Yaz 2021

Prof. Dr.

Dominik Pietzcker

Macromedia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi

Batı Cephesindeki Sessizlik

Kitap İncelemesi

Yaz 2021

Sadık Üçok

Fotoğraf Sanatçısı

Muş, Varto

Fotoğraf

Yaz 2021

Ekrem Kahraman

Ressam, İllüstratör

Gılgamış’ın Trajedisi

Resim

Yaz 2021

Aşkın Ayrancıoğlu

Karikatürist

Karikatür

Karikatür

Yaz 2021

SONBAHAR 2021: KUŞAK YOL’DA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

 

Latif Bolat

Türk Şarkıcı, Besteci ve

Türk Müziği ve Halk Bilimi Akademisyeni

İpek Yolu’nda Kültürel Bir Gezinti: Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Sufi Hümanizmi

Makale

Sonbahar
2021

 

Prof.Dr. Sun Degang

&

Dr. Aml Ali Abdrabou

Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü, Fudan Üniversitesi ve Beeto Arabia Company’de Ürün operasyon müdürü

Çin ve Arap Ülkeleri Arasındaki Kültürel Alışverişlerin Gelişimi: Kuşak ve Yol Çağı’nda Fırsatlar ve Zorluklar

Hakemli Makale

Sonbahar

2021

 

Hüseyin Haydar

Şair

Kuşak Yol’un Kalp Atışları

Makale

Sonbahar 2021

 

Prof. Dr. Giampiero Bellingeri

Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nden emekli akademisyen

“Senin Kokun Duydu Canım”: Yunus Emre Mısraları

Makale

Sonbahar 2021

 

Liang Yingying

Tarih Bölümü, Liberal Sanatlar Koleji, Şanghay Üniversitesi

Kuşak ve Yol Girişimi Kapsamında Çin’in Ortadoğu ile Kültürel İletişimi: Değerlendirme ve Beklentiler*

Hakemli Makale

Sonbahar 2021

 

Dr.

Victor Manuel Isidro Luna

Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Maçaes, B. (2019). Kuşak ve Yol: Çinli Bir Dünya Düzeni. Londra: Hurst & Comapny

Kitap İnceleme

Sonbahar 2021

 

İbrahim Balaban

Ressam

Resim

        Resim

Sonbahar

2021

Back to the Silk Road

Fotoğraf Sanatçısı

İpek Yolu’nun Geri Dönüşü

Fotoğraf

Sonbahar

2021

Turhan Selçuk

Karikatürist

Karikatür

        Karikatür

Sonbahar

2021

BRIQ’in yer aldığı haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.aydinlik.com.tr/haber/xi-jinping-in-danismani-prof-cheng-enfu-dogu-akdeniz- dekisorunlari-kusak-ve-yol-cozer-219248

https://aydinlik.com.tr/haber/iranli-uzmanlardan-kusak-ve-yol-gelisen-dunya-icin-firsat-219573

https://aydinlik.com.tr/haber/bmc-yonetim-kurulu-baskani-ethem-sancak-asya-kartalinin-iki- kanadi-213591

https://www.aydinlik.com.tr/haber/kusak-ve-yol-yeni-marshall-plani-mi-206295 https://www.ulusal.com.tr/gundem/dogu-akdenizde-cozum-kusak-ve-yol-h269360.html

https://www.ulusal.com.tr/gundem/cinden-dogu-akdenizde-turkiyeye-destek-h270860.html

https://www.ulusal.com.tr/medya/bmc-yonetim-kurulu-baskani-ethem-sancak-asya-kartalinin- ikikanadi-h265488.html

http://www.ngazete.com/milyarder-is-adami-ethem-sancak-kapitalizm-anti-uygarlik-47448h.htm

https://www.ulusal.com.tr/gundem/onur-air-yonetim-kurulu-baskani-cankut-bagana-krizden- nasilkazancli-cikariz-h265626.html

https://odatv4.com/cinden-mavi-vatan-cikisi-23102039.html

https://odatv4.com/ethem-sancak-eski-gunlerine-geri-dondu-kapitalizm-can-cekisiyor-19072043. html

https://www.ankarahavadis.com.tr/gundem/xi-jinping-in-danismanindan-turkiye-ye-mavi- vatandestegi-h14996.html

https://ulak.news/haber_ethem-sancak-eski-gunlerine-geri_odatv_259665.html

https://artigercek.com/haberler/ethem-sancak-kapitalizm-can-cekisiyor-emperyalizmin-sonu-yaklasti

https://www.7sabah.com.tr/haber/63465/dugin-bagimsizligin-guvencesi-avrasya/

https://www.bagimsizhavacilar.com/onur-air-yonetim-kurulu-baskani-cankut-bagana-havacilik- veturizm-salginda-en-buyuk-darbeyi-aldi/

https://atlantisluxurytravel.co.uk/tr/news/onuair-covid19-economy/

https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/30116/dogu-akdeniz%60in-sorunlarini-kusak- veyol-cozer

https://www.asstra.com.tr/piyasa-yenilikleri/2020/9/dogu-akdenizin-sorunlarini-kusak-ve-yol-cozer/

http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr/haber-detay-2106-cankut-bagana--%E2%80%9C- denizinbittigi-noktadayiz%E2%80%9D.html

https://www.lojiport.com/dogu-akdenizin-sorunlarini-kusak-ve-yol-cozer-108695h.htm https://www.tum-haberler.com/haber/cinden-turkiyeye-dogu-akdenizde-surpriz-destek-426

https://keremkofteoglu.com/briq-21-yuzyil-ipek-yolunu-anlatacak/

https://haberver.me/ethem-sancak-eski-gunlerine-geri-dondu-kapitalizm-can-cekisiyor-haberi/ https://haberver.me/cinden-mavi-vatan-cikisi-haberi/

https://uwidata.com/14182-the-belt-and-road-can-solve-the-problems-in-the-eastern-mediterranean/ https://whitewolfrevolution.blogspot.com/2020/10/alexander-dugin-un-percorso-verso.html

https://www.controinformazione.info/alexander-dugin-the-belt-and-road-initiative-un-percorso- versolalleanza-euroasiatica/

http://globalmaritimehistory.com/call-for-papers-special-issue-the-future-of-maritime- cooperationunder-the-belt-road-initiative/

https://katehon.com/en/article/belt-and-road-initiative-eurasian-road https://www.ipeclub.co/the-belt-and-road-initiative-a-eurasian-road/ https://www.geopolitica.ru/en/article/belt-and-road-initiative-eurasian-road

https://www.geopolitica.ru/es/article/la-iniciativa-del-cinturon-y-la-franja-una-autopista-eurasiatica

https://wapescholar.pure.elsevier.com/en/publications/the-global-status-quo-and-future-of-maritime-cooperation-under-th

https://www.ulusal.com.tr/kultur-sanat/briq-dergisi-nin-2cilt-3-sayisinda-kusak-ve-yol-girisimi-onderliginde-ekolojik-uygarlik-h286994.html

https://aydinlik.com.tr/gorevimiz-kusak-ve-yol-da-ortak-gelisme-icin-bilimsel-isbirligi-240217

https://aydinlik.com.tr/asya-cagi-nin-mujdesi-ekolojik-uygarlik-251813

https://ilkkursun.site/suriye-yonetimine-yakin-isimden-turkiye-yle-isbirligi-cagrisi

https://uwidata.com/16255-together-we-get-strong-in-the-heart-of-the-five-seas-region/

https://www.ankarahavadis.com.tr/bilim-teknoloji/briq-in-yeni-sayisi-cikti-ortak-gelecegin-insasi-h19100.html

https://www.businesswire.com/news/home/20181119005748/en/China-Belt-and-Road-Initiative-Journal-Quarterly-Research-Analysis-and-Perspectives---ResearchAndMarkets.com

https://antakyagazetesi.com/antakyada-kultur-sanat-207/

https://www.frmtr.com/guncel/8021214-cin-den-dogu-akdeniz-de-turkiye-ye-destek.html

https://www.youtube.com/watch?v=x_bDA1sGhcs&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=dSeEiU71sNg&t=291s

https://www.youtube.com/watch?v=7ftggmcobGI

https://www.youtube.com/watch?v=UKc3jtvEkao

https://www.youtube.com/watch?v=rPAd9RqpctQ

https://www.youtube.com/watch?v=2m1ns7tH_E8&list=PL8_aZq2KaMz2iNY9ms_ZoIKbU91o9bVBC

https://www.sinolojisempozyumu.turkogrencibirligi.org/

https://iisbf.istinye.edu.tr/en/haberler/cbrs-1st-synology-and-chinese-studies-symposiums-organizing-committee

a