UFUK ULUTAŞ, THE PRESIDENT OF THE Center for Strategic Research, is the editor and one of the contributors to “Post-COVID-19 Global System: Old Problems New Trends”, a book prepared by the Ministry of Foreign

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı, SAM yayınlarının bastığı ‘COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler’ adlı kitabın editörlüğünü, aynı zamanda yazarlardan biri olan

THIS BOOK EXPLORES THE CHINESE MODEL of development by reference to the notion of “coordinated-capitalist state”.

BU KİTAP, “EŞGÜDÜMLÜ KAPİTALİST DEVLET” kavramını referans alarak Çin’in kalkınma modelini incelemektedir.