Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...
Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...

Two decades of accelerated  change have completely altered the world and our concerns about it. Ecological issues have gained undeniable importance for our survival.

Sadece yirmi yıl içinde, yaşadığımız dünya dramatik bir şekilde değişti, ekolojik konular insanlık için yadsınamaz bir önem kazandı.

By the 1920s, Turkey successfully transitioned from an empire to a republic, becoming a model of national independence and modernisation.

1920’lere kadar Türkiye, ulusal bağımsızlık ve modernleşme modeli olarak imparatorluktan cumhuriyete başarılı bir şekilde dönüştü.

UFUK ULUTAŞ, THE PRESIDENT OF THE Center for Strategic Research, is the editor and one of the contributors to “Post-COVID-19 Global System: Old Problems New Trends”, a book prepared by the Ministry of Foreign

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı, SAM yayınlarının bastığı ‘COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler’ adlı kitabın editörlüğünü, aynı zamanda yazarlardan biri olan