2013 YILINDA KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NİN (KYG) dünyaya önerilmesinden bu yana, 172 ülke ve uluslararası kuruluş Çin ile işbirliği anlaşmaları imzaladı ve KYG bileşeni ülkelerin kümülatif mal ticaret h

Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...
Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...