2013 YILINDA KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NİN (KYG) dünyaya önerilmesinden bu yana, 172 ülke ve uluslararası kuruluş Çin ile işbirliği anlaşmaları imzaladı ve KYG bileşeni ülkelerin kümülatif mal ticaret h

Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...
Kuşak ve Yol Gİrİşİmİ’nİn (KYG) amacı, merkez üssü Çin olan ve Lizbon’dan Jakarta’ya uzanan yeni bir ticaret, finansal, politik...

Two decades of accelerated  change have completely altered the world and our concerns about it. Ecological issues have gained undeniable importance for our survival.

Sadece yirmi yıl içinde, yaşadığımız dünya dramatik bir şekilde değişti, ekolojik konular insanlık için yadsınamaz bir önem kazandı.