Atıf

Türkiye Dijital İpek Yolu’nun öncüsü olacak. (2022). Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), 3(3), 88-89.

TÜRK-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DOSTLUK Derneği ile İstinye Üniversitesi (İSÜ) işbirliğiyle 30-31 Mayıs 2022 tarihlerinde 1. Uluslararası Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye Sempozyumu düzenlendi. “Dijital İpek Yolu’nun Gelişen Ülkelere ve Türkiye’nin Dijital İpek Yoluna Katkıları” ana temasının işlendiği sem- pozyumda konuşmacı olarak çok sayıda iş insanı, aka- demisyen ve diplomat yer aldı.

Sempozyumun açılış oturumunda Türkiye Cum- huriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı konumunda olan Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Genel Başkanı Lin Songtian, Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Genel Başkanı Lin Songtian ve Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırma- ları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Guo Changang gibi saygın katılımcılar yer aldı.

Tarımdan eğitime, ulaşım ve lojistikten finansa, turizmden kalkınmaya, birçok başlığın tartışıldığı sempozyumda iki gün boyunca toplam 11 oturum yapıldı.

Etkinliğin ana temasının “Dijital İpek Yolu’nun Geli- şen Ülkelere ve Türkiye’nin Dijital İpek Yoluna Katkıları” olması, dijitalleşen dünyada ülkemizin bu alanda atılım yapmasının da önünü açtığı belirtildi.

Etkinliğin düzenleyicileri

Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği (Türk-Çin İş Der), İSÜ Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araş- tırma Merkezi, ÇKP Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Merkezi, Şanghay Üniversitesi Tür- kiye Araştırmalar Merkezi.

Destekleyen kurumlar

Ulusal Strateji Merkezi (USMER), BRIQ, İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü, Teori Dergisi, Bilim ve Ütopya Dergisi, Çin Türk Öğrenci Birliği.

“Mazlumlar dünyası dijitalleşmeyi insanileştirecek”

Türk-Çin İş Der Başkanı Adnan Akfırat, açılış konuşasında “20. Yüzyılda dijitalleşmenin, küresel kapitalizmin ulusal sınırları düzleştirmek için kullanıp geliştirdiğini ancak 21. Yüzyılda, dijitalleşmede de inisiyatifin gelişmekte olan ülkelere geçtiğini” söyledi. Asya Yüzyılı’nda Mazlumlar Dünyası’nın dijitalleşmeyi ABD emperyalizminin hegemonyasından kurtulmanın araçlarından biri haline getirdiğine dikkat çeken Akfırat, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, devlet olarak dijitalleşme için devreye girmesinin bu değişimin motoru olduğunu belirtti. Akfırat, gelişmiş kapitalist ülkelerin, sömürüyü artırmak için dijitalleşmeyi bireyselliği körükleyerek, insanlık karşıtı hale dönüştürdüğünü, öte yandan Mazlumlar Dünyası’nın, dijitalleşmeyi kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmak için bir araç haline getirdiğini ve nihayet dijitalleşmeyi insanileştirdiğini söyledi. Akfırat, “Dijital İpek Yolu Sempozyumu”nu düzenlenme amacını şöyle belirtti: “Türkiye, genç ve eğitimli insan gücü, becerikli ve cesur girişimcileri gibi üstünlüklerini kullanarak, Dijtial İpek Yolu’nun kurulmasında öncü olmalı, bu sayede Kuşak ve Yol Girişimi’ni geliştirmeli ve paylaşarak gelişmeyi hedefleyen bu girişimden en çok yarar sağlayan ülkelerden biri olmalı.”

 

Ukrayna krizi ve KYG

Zorluklar ve fırsatlar

BRIQ öncülüğünde NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesi ve Ukrayna harekâtının Kuşak ve Yol Girişimi’nin (KYG) önüne getirdiği zorluklar ve fırsatlar “Rusya’nın Ukrayna Harekatının Kuşak ve Yol Girişimi’ne Etkisi” başlığıyla bir hibrit forumda tartışıldı. 21 Mayıs 2022’de düzenlenen Forum, BRIQ Dergisi’nin yanı sıra; Rus Kültür Evi, Sosyalist Çin’in Dostları Platformu, Çin Türk Öğrenci Birliği ve İstanbul Kent Üniversitesi’nin de katkılarıyla düzenlendi. Forum’da 4 kıtadan ve 10 farklı ülkeden konuşmacı yer aldı.

Açılış konuşmasını ve forumun yöneticiliğini Çin İş Geliştirme Dostluk Derneği Başkanı ve BRIQ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akfırat yaptı.

Adnan Akfırat konuşmasında; ABD, NATO ve AB merkezli tek kutuplu dünyanın yıkıldığını, artık inisiyatifin gelişmekte olan ülkelere geçtiğini söyledi. Daha eşitlikçi, daha adil, insan merkezli, dünyamızı ve doğamızı koruyan uluslararası bir düzen kurulduğunu belirtti.

Dünya nüfusunun yüzde 87’sinin bu operasyonda ABD ve AB’nin yanında olmadığını belirten Akfırat, sözlerini şu şekilde bitirdi: “NATO'nun Doğu'ya yayılma yolunda attığı her adım, onu mezarına daha çok yaklaştırıyor. Türkiye, Batı ülkelerinin baskılarına direnmek için, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Asya, Afrika ve Güney Amerika ile ilişkilerini geliştirmelidir.”

Zhejiang Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ma Xiaolin ise konuşmasında 8 yıl içinde Kuşak ve Yol Girişimi’nin, katılımcı ülkelerin ticaretinde yüzde 3 ila 10 arasında bir artış yarattığına, 7,6 milyon kişinin aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişinin orta derecede yoksulluktan kurtulmasını, tren yolları, karayolları gibi altyapıların yapılmasını sağladığına değindi. Prof. Ma, Ukrayna krizi sonrası Batı’nın tek taraflı yaptırımların finans sistemini sarstığına dikkat çekti ve ABD’nin tüm dünyaya bir alternatif sunan Kuşak ve Yol Girişimi’nin etkisini kırmak için bir şeytanlaştırma kampanyası yaptığını belirtti.

Etkinlikte Pakistan Senatörü ve Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain, Moskova Üniversitesi’nden Dr. Darya Platonova, Şanghay Üniversitesi’nden Dr. Rajiv Ranjan, Tahran Üniversitesi’nden Dr. Vali Kaleji, İngiltere’den Sosyalist Çin’in Dostları Platformu Editörü Keith Bennett, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmed Shahidov gibi seçkin isimler de konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacıların “tek kutuplu düzenin sonuna gelindiği” ve “Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımların, uluslararası sorunları artırdığı” vurguları öne çıktı.