Atıf

Debeche, S. (2023). ABD’nin Akdeniz atağına karşı Türkiye, Cezayir, Suriye, Libya ve Mısır stratejik
ittifak kurmalı. (Röportajı yapan Işıkgün Akfırat). BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(2), 50-57.

Öz

"Batılı Büyük Güçler, Akdeniz Bölgesi’ndeki Batılı olmayan ülkelerin aleyhine Akdeniz’i sömürgeci kampanyalarında ve stratejik boyutlarda yoğun bir şekilde kullanmışlardır. Amerika dışında hiç kimse, herhangi bir saldırgan askeri eylemden kazançlı çıkmayacaktır. Amerika Irak işgalinde kazandı, Suriye’ye karşı tutumuyla kazandı, Libya’da kazandı. Bu yüzden her ülke bunu ciddiye almalı, özellikle de daha fazla işbirliği yapması gereken Akdeniz bölgesindeki ülkeler. Türkiye, Cezayir, Suriye, Libya ve Mısır, tüm bu ülkeler stratejik müttefik olmalı ve birbirleriyle çatışmak yerine daha fazla uzlaşı içinde olmalılar. Akdeniz ülkelerinin en .nemli sorunu olan petrol ve doğalgazın çıkarılması konusu ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Bu sorunlar, bu ülkeler arasında savaş ya da çatışma konusu haline getirilmemeli siyasi olarak çözülmelidir; aksi takdirde sonunda kazanan Amerika ve Avrupa ülkeleri olacaktır.”