Babası Kuvay-ı Milliye subaylarından olan Avni Arbaş, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu görmüştür. Çocukluğunda gördüğü Mustafa Kemal ve Kuvay-ı Milliye atları, Arbaş’ın resimlerinde özel bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca hiç bir akıma bağlı kalmamaya özen gösteren Arbaş’ın çalışmalarında, figürden ustaca koparılmış, detaylardan arındırılmış soyutlamaların öne çıktığını görürüz. Konuya sadık kalırken, özgün bir anlatımın nesneleştirmekte Arbaş’ın usta olduğunu söylemek yanlış olmaz.

*Tuval üzerine yağlı boya 72x54 cm.

Atıf

[Avni Arbaş]. (2023). Atlı Mustafa Kemal. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(4), 93.