Atıf

Çin’in hidrojen enerjisi endüstrisinin geliştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli planına genel bakış. (2022). Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), 3(3), 72-74

Öz

GÜNÜMÜZ DÜNYASI, BİR YÜZYILDA GÖRÜLMEYEN büyük değişimler yaşıyor. Yakın gelecekteki tekno- lojik ve endüstriyel yeniliklerin devrimsel olma- sı bekleniyor. Yaşanacak değişimlerin en önemli kollarından biri de enerji endüstrinde yaşanacak değişimlerdir. Hidrojen enerjisi, giderek küresel enerji devriminin ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli taşıyıcılarından biri haline geliyor. Bu özet, Çin'in enerji endüstrisinin gelişimi için orta ve uzun vadeli planını yansıtmaktadır.