BRIQ Yazıişleri Müdürü
Şanghay Üniversitesi, Doktora öğrencisi
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
İngilizce Dil Editörü
Gazeteci
Şanghay Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi