İpek Yolu'nda Bilimsel İşbirliği

Kuşak ve Yol Girişimi veya kısa adıyla KYG, Çin Hükümeti tarafından 2013 sonunda ilan edilen dev bir kalkınma programıdır. Program, geleneksel İpek Yolu’nu da kapsayan ve genellikle Doğu-Batı ekseninde hizalanmış ticaret yolları etrafında örülmüştür ve demiryolları, otoyollar ve limanların inşasını kapsamaktadır. Chin ve He’nin (2016) belirttiği gibi, Çin Uluslararası Ticaret Enstitüsü tarafından öngörülen orijinal 65 ülke, dünya nüfusunun %62'sinden fazlasına, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %30'una ve yüzey alanının % 38.5'ine sahiptir.

Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi için Yeni Bir Yolculuk

Giriş

KUŞAK VE YOL ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Forumu’nun (KYF) ikincisi 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Pekin’de gerçekleştirildi. Forum, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıldönümü olan bu yılda, Çin’in düzenlediği en önemli diplomatik etkinlik oldu. Başkan Xi Jinping, KYF’nin açılış töreninde bir açış konuşması yaptıktan sonra, Yuvarlak Masa Liderler Zirvesi’ne de başkanlık etti. Başkan Xi, ayrıca, bir dizi diplomatik etkinlik de düzenledi ve forumun sonuçlarını daha sonra Çin ve yabancı medya kuruluşlarıyla paylaştı.

Kuşak ve Yol Girişimi Yeni Ufuklar Açıyor

ATLANTİK SİSTEMİ TARAFINDAN İKİNCİ Dünya Savaşı sonrasında dünyaya dayatılmış olan neoliberal uluslararası düzen sona ermiştir. Dünya, karşılıklı yarar ve ülkelerin egemenliklerine saygı temelinde yeni ve daha eşitlikçi bir uluslararası düzen arayışı içindedir.  Son otuz yılda yalnızca üretimin ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya kayışına değil, aynı zamanda ekonomik, siyasal ve silahlı mücadeleler eşliğinde Avrasya’da bir Gelişen Dünya’nın yükselişine tanık olduk. Eskinin “Ezilen Milletleri” şimdi hayatın her alanında Atlantik Sistemi’ne seçenek oluşturan bir gelişme süreci yaşamaktadır.