Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi için Yeni Bir Yolculuk
Atıf

Wang, Y. (2019/2020). Kuşak ve Yol Girişimi’nin yüksek nitelikli gelişimi için yeni bir yolculuk. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 1(1),  24-31.

Öz

Kuşak ve Yol’un amacı; ülkeler arasında kurulacak bağlantıları öne çıkarmak, pragmatik işbirliğini derinleştirmek, insanlığın yüz yüze bulunduğu çeşitli sorunlar ve zorluklarla başa çıkmak üzere birlik ve dayanışma ruhunu oluşturmak ve karşılıklı yarar ve birlikte gelişme sağlamaktır. Kuşak ve Yol ile, ilk günden bu yana; karşılıklı danışma (istişare), ortak gelişme ve kazanç paylaşımını içeren küresel bir yönetim felsefesini savunarak açık bir dünya ekonomisi kurulması yolunda somut adımlar atılmıştır.