Teslim Tarihi

BRIQ Dergisi, ilerici dönüşümlerde ve ABD hegemonyasına karşı direnişte Latin Amerika’nın anahtar bir bölge olarak rolünü irdeleyecek bir kapak dosyası hazırlığındadır. Bu dosya, özellikle Latin Amerika’nın küresel direniş hareketlerine, anti-emperyalist mücadeleye ve çok kutuplu dünya düzeninin ilerletilmesine yönelik katkılarına odaklanarak, Latin Amerika’nın dünya politikasındaki çok yönlü rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.

BRIQ dergisinin “Latin Amerika’da İlerici Dönüşümler ve Amerikan Hegemonyacılığına Direniş” başlıklı kapak dosyası, yukarıda çizilen çerçeve doğrultusunda, aşağıdaki gibi konularla ilgili makale başvurularına açıktır:

  • Dünya politikasında Latin Amerika’nın küresel önemi
  • Bölgede tarihi ve güncel ABD müdahaleleri
  • Latin Amerika’nın emperyalizme ve yeni sömürgeciliğe direnişi
  • Latin Amerika’nın çok kutuplu bir dünyanın oluşumuna katkıları
  • Latin Amerika’da sol eğilimli hükümetlerin zorlukları, beklentileri ve başarıları dahil olmak üzere “Pembe Dalga” hareketlerinin analizi
  • Latin Amerika’da bölgesel birlik çabaları
  • Bölgesel ve uluslararası ittifakların rolü, BRICS ülkeleriyle ilişkiler ve Çin ile etkileşimler
  • BRICS çerçevesi dahilinde Brezilya’nın girişimleri
  • Çin-Latin Amerika ilişkileri ve bölgede Kuşak ve Yol Girişimi’nin durumu

Politik ekonomi, jeopolitik, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih gibi disiplinlerden gelen akademisyenler ile birlikte konuyla ilgili aktivistleri, politika yapıcılarını, uygulayıcıları ve uzmanları dosyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale gönderimleri Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilir. Kabul edilen makalelerin erişilebilirliğini ve daha geniş yayılımını sağlamak amacıyla, seçilen tüm katkılar BRIQ tarafından İngilizce ve Türkçe’ye çevrilecektir.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.