Teslim Tarihi

Neoliberal ekonomik sisteminin derin bir krize girmesi ve çok kutupluluğun gelişmesiyle, dünya ölçeğinde Atlantik sisteminin çözülmeye başladığı ve tek tek ülkeler düzeyinde de ulusal çıkarlar temelinde yeni güvenlik ve ekonomi politikalarının benimsendiği gözlemleniyor. Gelişmiş kapitalist ülkelerin de bu eğilime kapıldığı saptanabilir.

Gelişen dünya ülkeleri ise, ulusal pazarı koruyan, kamucu, halkçı seçeneği değişik biçimlerde uygulamaya sokuyor. Yeni ekonomik arayışlar içerisindeki gelişen dünya devletleri, eşitlik, ortak yarar ve paylaşarak gelişme temelinde uluslararası işbirliğini ilerletme çabalarına ağırlık vermeye başlıyor.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, gelecek sayısı için aşağıdaki gibi konularla ilgili deneme, akademik makale ve kitap eleştirisi başvurularına açıktır:

  • Gelişen ülkelerin kalkınması açısından neoliberalizmin kuramsal eleştirisi ve alternatifler,
  • Bağımsızlıkçı, kamucu ve halkçı kalkınma modelinin günümüz bağlamında değerlendirilmesi,
  • Gelişen dünyada ortaya çıkan neoliberalizme alternatif ekonomik modeller ve kalkınma pratikleri,
  • Çin’in ekonomi modelinin gelişimi, uluslararası etkisi ve geleceği,
  • Avrupa çapında serbest piyasacılığa tepki olarak gelişen ekonomik pratikler,
  • Çok kutupluluğun politik ekonomisi,
  • Kuşak ve Yol Girişimi ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi çok kutupluluk zemininde gelişen uluslararası işbirliği deneyimleri.

Makale gönderimi için son tarih: 20 Ocak 2022

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

https://briqjournal.com/

Sıralama
5