Profile picture for user Yang Chen - Ma Jinting
Yang Chen & Ma Jinting
Özgeçmiş

Dr. Yang Chen, Şanghay Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doçent ve Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Baş Yönetmenidir. Türkiye hakkında iki kitabı ve Critical Sociology, Sociology of Islam, Belt & Road Initiative Quarterly, Arab World Research gibi dergilerde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Türkiye’deki siyasal İslamcı hareketler, Türkiye’deki parti politikaları, Türkiye’nin dış politikası ve Çin-Türkiye ilişkileri üzerine çalışmaktadır.

E-posta: ycwf2008@163.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4840-6427

Ma Jinting, Liberal Sanatlar Fakültesi'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans adayı ve Şanghay Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisidir. Araştırma alanları öncelikli olarak Türkiye'nin Siyaseti ve Diplomasisi üzerine odaklanmaktadır.

E-posta: majinting@shu.edu.cn ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7333-1564