Atıf

Kılkış, B. (2022). Yeşil Hidrojen: Kuşak ve Yol Girişimi’nin ortak bağı. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), 3(3), 6-20.

Öz

Bu makale, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporuna yanıt olarak küresel sera gazı salımlarının 2025’ten önce zirveye çıkıp 2030’a kadar yarıya indirilmesiyle küresel ısınmanın nasıl 1.5°C’nin altında tutulabileceğini kuşak yol bağlamında göstermektedir. Bu makalede, net- sıfır karbon hedefine yönelik tüm çevresel parametreler ve salım kaynakları arasında bütünleyici bir boyut olarak karbonsuzlaştırma için şehirlerin kümelenmesine öncelik verilmesinin gereği belirtilmektedir. Bu arayışta, kuşak ve yol girişimi hem büyük bir sorumluluk hem de fırsat taşımaktadır, çünkü tüm büyük şehirler ve kentsel alanlar kuşak ve yol girişiminin rotasında veya yakınındadır ve birbirleriyle bağlantılıdır. Esas olarak enerji ve ekserji eksenindeki ana güdü, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla toplamının neredeyse dörtte birinin kuşak ve yol ülkelerinde üretilmesidir. Bu bağlamda, Doğu Asya’dan Avrupa’ya tasarlanan, kuşak ve yol ülkelerini tek bir yeşil hidrojen hattında birbirine bağlayan ve hem ısı hem de güç alışverişi, iletimi ve depolanmasının tek bir hat boyunca gerçekleştiren bir kavram geliştirilmiştir. 2050 için Paris Anlaşması hedeflerine yönelik kuşak ve yol girişimini güçlü bir şekilde desteklemek için tasarlanan bu kavram yeşil bir hidrojen bağlantısı ile amacına ulaşabilecektir.

 

Geliş Tarihi: 25.04.2022

Kabul Tarihi: 06.05.2022