Atıf

Tunçel, A. (2021/2022). İnsanlığın ortak geleceğını sporla kurmak: 2022 kış olimpiyatlarına doğru forumu sonuç raporu. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 3(1), 83-85.

2022 KışOlimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasın­da Pekin’de düzenlenecek. Her ülkenin eşit şartlar altında sporcusunu gönderebildiği dünyadaki en “adil” spor platformlarından olan olimpiyatlar salgın koşullarında bile tüm görkemiyle devam ediyor. Daha eşit, adil ve barışçı bir dünya için umutlarımızı canlı tutuyor. Fakat başını ABD’nin çektiği, gelişmekte olan ülkelere “insan hakları” siyasetiyle nizam vermeye yönelik hegemonyacı yaklaşımlar, olimpiyatların bütün ulusları değerli gören eşitlikçi tarzını zedeliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Pekin KışOlimpiyatları’nı boykot edebileceğini dillendirmesi tehdidin ciddiyeti­ni gösteriyor. Şimdi kesinleşen bir boykot kararı olmamakla birlikte, bu eğilimlere koşut bazı pro­testoların Batı medyasında çokça yayınlanması, olimpiyatlar ve uluslararası siyaset üzerinde du­rulmasını zorunlu kılıyor. Bu amaç çerçevesinde, 20 Kasım 2021 tarihinde Çin Türk Öğrenci Bir­liği, Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (Belt & Road Initiative Quarterly, BRIQ) ve İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsünde ve Zoom’da hibrit olarak gerçek­leştirilen “İnsanlığın Ortak Geleceğini Sporla Kurmak: 2022 Kış Olimpiyatları’na Doğru” fo­rumunda ilgili sorular uzmanlar eşliğinde tartışıl­mıştır:

  • Batılı devletler, hangi yöntemlere başvurarak Olimpiyatlar üzerinden gelişmekte olan ülke­lere müdahalelerde bulunuyor?
  • Halkların spor bayramı olan Olimpiyatları, Batılı devletlerin müdahalelerinden nasıl kur­tarabiliriz?
  • Ulusların eşit koşullarda, barışçı bir şekilde ve kaynaşma için spor yapmasının simgesi olan olimpiyatlara nasıl ulaşabiliriz?
  • Olimpiyatların insanlığın ortak geleceğini inşa etmede üstlendiği roller nelerdir?

.

Forumun açılış konuşmacıları, Çin İşGeliştir­me Dostluk Derneği Başkanı ve BRIQ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akfırat, Türkiye Cimnas­tik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Erdem Doğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin olmuştur. Forumun açılış konuşmala­rında Pekin Kış Olimpiyatları’nın yükselen Asya Uygarlığının parlak bir örneği olacağına, olimpi­yatların insanlığın ortak geleceğini birlikte inşa etmedeki rolünü gölgeleyecek her türlü tutumun yanlış olduğuna ve Türkiye’nin olimpiyat hazırlık­larını bu misyon ile yürüttüğüne dair vurgular yer almıştır. Düzenleme komitesi adına konuşmayı gerçekleştiren Adnan Akfırat, ABD Başkanı Bi­den’in “diplomatik boykot” açıklamasının sadece ev sahibi ülkeye değil, bütün insanlığa karşı bir küstahlık olduğunu ve mahkum edilmesi gerek­tiğini belirtti. Akfırat, Pekin Kış Olimpiyatları’nın çağrılarını aktardı:

  • Dünya gençliğine olimpiyat ruhunu aşılaya­lım!
  • Milyonları kış sporlarını benimsemeye teşvik edelim!
  • Kış oyunları yoluyla toplumsal ilerlemeyi teş­vik edelim!
  • Karşılıklı anlayışı geliştirerek, tüm insanlık için bir uyum dünyası yaratalım!

Açılış konuşmaları sonrasında forumun İnsanlığın Ortak Geleceğini Yaratmada Sporun İşlevi başlıklı birinci oturumuna geçilmiştir. Bu oturumda Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür başkanlığında Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcu Cevad Prekazi, milli Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, milli tekvan­docu Hakan Reçber ve Sırp filozof, yazar ve emekli basketbolcu Ljubodrag Simonović konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Konuşmacılar spor yaşamları­nın kişisel gelişimlerine yaptığı etki, devlet planla­masının sporun gelişimine etkisi, sporun kültürel etkileşim noktasında oynadığı rol ve sporun barışa katkısı konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Birinci oturum konuşmacılarının, her biri dünya­ca ünlü ve madalya sahibi sporcular olarak olimpi­yatların toplumsal ve bireysel ilerlemesine etkisine dair yaptıkları açıklamalar düzenlenen formun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Konuşmacılar barışçıl bir toplumda yaşamanın ve spor yapmanın insan hakkı olduğunu ve ABD’nin mevcut tutumu ile bunu engellediğini belirtmişlerdir.

Birinci oturum kapanış konuşmasında otu­rum başkanı Cumhuriyet Kadınları Derneği Ge­nel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, olimpiyatların insanlığın ortak geleceğini birlikte inşa etmede önemli bir adım olduğuna dair görüşün altını çiz­miş ve sporun günümüzün insanlığın geleceğine en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuya kar­şı mücadeledeki önemine dair vurgu yapmıştır. Tülin Oygür, bu noktada genel başkanlığını yürüt­mekte olduğu Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin uyuşturucuya karşı başlattığı Anneler Hareketine destek olma ve işbirliği çağrısı yapmıştır.

Forumun ikinci oturumunda ise İstinye Üniver­sitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit başkanlığında Batı’nın İnsan Hakları Siyaseti ve Olimpiyatlar ele alın­mıştır. Bu oturumda İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Cimnastik Hareket Eğitimi Teknik Kurul Başkanı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Umut Başoğlu ve köşe yazarı ve risk uzmanı Hüse­yin Cem Zeren konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Doç. Dr. Umut Başoğlu fiziksel okuryazarlık ko­nusundaki eksikliklerin toplumumuzu nasıl obe­ziteye ve zararlı alışkanlıklara sürüklediğine dair görüşlerini açıklarken, Doç. Dr. Fahri Erenel ve Hüseyin Cem Zeren ise ABD’nin ekonomik an­lamda geride kaldığı ve hegemon olma iddiasını yitirdiği için kendi yaptıklarına bakmadan Çin’i insan hakları konusunda suçladığına dair görüşle­rini paylaşmışlardır. Konuşmacılar bu görüşlerine ek olarak barışçıl bir toplumda yaşamanın ve spor yapmanın insan hakkı olduğunu ve ABD’nin mev­cut tutumu ile bunu engellediğini belirtmişlerdir. Bu görüşlere paralel olarak ise Doç. Dr. Fahri Erenel, “Boykot” kelimesinin olimpiyatlar için ve insanlık için en tehlikeli kelime olduğunu vurgu­layarak insanlığın bu girişime izin vermemesi için çağrıda bulunmuştur. Oturumun kapanışında ise Dr. Suat Eren Özyiğit, konuşmacılara teşekkür et­miş ve sözü kapanış konuşmasını gerçekleştirmek için Prof. Dr. Osman Ünver’e bırakmıştır.

Forumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Ünver, olimpiyatların özünün korunması halinde dünya barışı için halen önemli bir fırsat olduğunu ve insanlığın ortak geleceğini sporla kurmak için bütün insanlığın boykot tartış­malarına karşı tavır alması gerektiğini belirtmiştir. Forum, Çin Türk Öğrenci Birliği Yönetim Kuru­lu Üyesi Arda Tunçel, Çin Türk Öğrenci Birliği Şanghay Temsilcisi Anıl Solmaz, BRIQ Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akfırat, İstin­ye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Merke­zi Müdürü Doç.Dr. Efe Can Gürcan ve Aydınlık Gazetesi Spor Servisi Müdürü Semih Nişancı’dan oluşan düzenleme komitesi adına Anıl Solmaz’ın konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etmesi sonrası başarı ile tamamlanmıştır.