Atıf

Atıf: Bolat, L. (2021). İpek Yolu’nda kültürel bir gezinti: Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk sufi hümanizmi. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(4), 6-18.

Öz

İpek Yolu, adını aldığı ipek ile bilinmesine rağmen, belki de insanlık tarihine en büyük katkıyı, dünya medeniyetlerinin karşılıklı etkileşimi konusunda yapmıştır. Hele de uzunca bir süredir ekonomik öneminin tarihteki en düşük dönemini yaşadığı, fakat yeniden değerinin anlaşılmaya başlandığı bu günlerde, İpek Yolu’nun kültürel değişimlere olan etkisini düşünüp biraz araştırmak gerekir. Bu kısa araştırmada, 2021 Yunus Emre ve Türk Dili yılında, Yunus Emre’nin İpek Yolu’ndaki kökleri ve onun mükemmel hümanizminin Fergana Vadisi’nden Anadolu bozkırlarına olan uzun seyahati ele alınacaktır. Bunun için öncelikle  İpek Yolu’nun Asya’nın kültür dünyasındaki yeri ve günümüze olan etkileri incelenecektir. Sonrasında da Yunus Emre ve felsefesi bu çerçevenin içinde anlamlandırılmaya çalışılacaktır. İpek Yolu’nun bir ulu evladı olan Yunus’un tüm iç ve dış dünyasını daha iyi anlayabilmek için İpek Yolu’nun var olma sebepleri, bu yoldaki kültürlerin karşılıklı etkileşimleri tarihsel olarak irdelenecektir. Böylece Yunus Emre’yi Yunus Emre yapan şartları; tarihi, ekonomik ve kültürel boyutları ile ele almış ve onu yaratıp günümüze kadar getiren toprağın sırlarını anlama yolunda bir çalışma ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, müzik, Sufi, şiir, Türk