Teslim Tarihi

BRIQ (Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi), yeni bir kapak dosyası için “Kuşak-Yol Girişimi Kapsamında Dünya Denizlerinde İşbirliği” başlıklı bir makale çağrısı yayınlamıştır.

2013 yılı Eylül ve Ekim aylarında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından, kendisinin Kazakistan ve Endonezya ziyareti esnasında dünyaya ilan edilen “Bir Kuşak ve Bir Yol Girişimi” (kısaca Kuşak-Yol), yeni bir dünya düzeninin habercisi olmuştur.

Günümüzde sayısı yetmişe ulaşmış bulunan ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı katılımcı ülkeler, anılan Girişim çerçevesinde, uyumlu bir işbirliği amacıyla birleşerek, çatışma ve gerginliklerden arınmış yeni bir dünyanın kurulması için bir araya gelmektedirler.

Dünyanın insanlığa sunduğu kaynakların çok önemli bir bölümü, dünya yüzeyinin dörtte üçünü oluşturan denizler ve iç sularda yer alıyor. Ayrıca deniz ve okyanuslar, dünya ticaretinin omurgasını, ana eksenini oluşturmaları itibarıyla büyük bir ekonomik, siyasi ve stratejik öneme de sahip bulunuyor.

Deniz alanlarında, karalardan denizlere taşan günümüz ihtilaflarının yatıştırılması ve umulur ki tamamen giderilmesinde, Kuşak-Yol Girişimi nasıl bir rol üstlenebilir? Kuşak-Yolun yapıcı ve işbirliğine yönelik ilke ve hedefleri dünya denizlerinde nasıl hayata geçirilebilir?

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, gelecek sayısı için aşağıdaki gibi geniş konularla ilgili deneme ve akademik makale başvurularına açıktır:

  • Akdeniz, Ege ve/ya Karadeniz’de çatışma ve işbirliği dinamikleri,
  • Pasifik Okyanusu’nda çatışma ve işbirliği dinamikleri,
  • Kuşak-Yol Girişimi’nin etki edeceği bölgeler bağlamında denizlerin jeopolitiği,
  • Denizlerde işbirliği ve/ya çatışma bağlamında, Kuşak-Yol Girişimi ile anılan ülkelerin veya ülke topluluklarının durum incelemesi,
  • Deniz yolları üzerinde ortak tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması,
  • Denizlerde işbirliğine ekolojik yaklaşımlar,
  • Günümüzde emperyalizm ve deniz hakimiyeti,
  • Denizlerde küresel yönetişimin sorunları ve öneriler.

Son makale başvuru tarihi: 1 Kasım 2020

Yazım Kuralları

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, https://www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.

Sıralama
995