Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2024 Sonbahar sayısı için “Kuşak ve Yol Girişimi ve Türk Devletleri Teşkilatı” konulu makale çağrısı yapmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in 7 Eylül 2013’te Kazakistan’ın başkenti Astana’da Nazarbayev Üniversitesi’nde önerdiği 21’inci yüzyılın İpek Yolu, yani Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Deniz İpek Yolu olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, altı ana ekonomik koridor oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu koridorlardan birisi olan Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru (CCWAEC), Çin’in Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nden başlayıp Beş Orta Asya ülkesini (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan) ve İran, Suudi Arabistan ve Türkiye dahil Batı Asya’daki 17 ülkeyi kapsamaktadır.

Eylül 2023 itibarıyla 10’uncu yılını dolduran Kuşak ve Yol Girişimi için Orta Asya Türk Devletleri stratejik bir konumda bulunmaktadır. Çok kutuplu dünyanın gelişmesiyle paralel olarak 2019 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’na, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan gözlemci üyedir. KYG kapsamında ulaştırma ve enerji koridorları bu bölgedeki Türk Devletleri üzerinde olacaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın, jeostratejik ve jeopolitik açıdan, gelişen dünyada Kuşak ve Yol Girişimi ile şekillenen çok taraflı uluslararası işbirliği bağlamında önemli bir platform niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın ve üyelerinin, KYG’nin etkin bir katılımcısı olarak diğer ülkelerle yapacağı olası işbirlikleri ve geliştireceği ortaklıkların uluslararası alanda önemli değişikliklere yol açacağı öngörülmektedir.

Uluslararası düzende güç ekseninin Batı’dan Doğu’ya doğru kaymakta olduğu günümüzde Türkiye jeostratejik açıdan tam ortada konumlanmaktadır. Türkiye’nin bu konumu, dengelerin değiştiği süreçte ve yeni oluşumların meydana geldiği coğrafyada kilidi açan bir anahtar olarak görülmektedir.

Kuşak ve Yol Girişimi’nin başarısı için Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı niteliği taşıyan Türkiye’nin ve TDT’nin büyük önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin birlikte yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü’nde (ŞİÖ) Diyalog Ortağı olarak bulunan Türkiye, genişleyen BRICS’in potansiyel üyeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca Türkiye; Rusya ile ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında köklü bağları ve Çin ile KYG kapsamında genişleyen bir işbirliği bulunan Türk Cumhuriyetleri ile Türk Devletleri Teşkilatı’nda birliktedir.

Öte yandan ABD’nin, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra önemli bir etkinlik kazandığı bu bölgede, 2000’li yılların başından itibaren gelişen Rusya-Çin ortaklığının
katalizörlüğünde devre dışı kaldığı bir süreç yaşanmıştır. Günümüzde ABD’nin ekonomi ve uluslararası siyaset düzleminde esas rakip kabul ettiği Çin’e karşı Asya-Pasifik bölgesini esas alan bir strateji üzerinde yoğunlaştığı bilinmektedir. NATO’nun Asya-Pasifik’e doğru genişlemesi planları, QUAD, AUKUS gibi oluşumlar bu stratejinin uygulamaları olarak hayata geçirilmiştir.

Çin’in Avrupa ile bağlantısının kesilmesi ABD stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, KYG’nin gelişmesinin önlenmesi de ABD’nin amaçları arasında yer almaktadır.

Toplam olarak bu gelişmelerin nesnel olarak, Türkiye, Çin, Rusya, İran, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya’da, devletlerin ulusal menfaatleri arasında yöndeşmeye yol açtığı görülmektedir.

Yukarıdaki çerçeveye dayalı olarak, BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce olarak makale, deneme ve kitap incelemelerine açıktır:

  • Çok kutuplulaşan dünyada Orta Asya’nın ve Türk Devletleri’nin konumu.
  • KYG’de Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin rolü.
  • KYG ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2040 vizyonu.
  • Asya’nın batı ucundaki Türkiye, İran, Rusya, Orta Asya devletleri ve doğu ucundaki Çin arasında kurulacak işbirliklerinde TDT’nin potansiyel rolü.
  • Adı geçen ülkelerin çıkarları arasında, farklı öncelikler ve örtüşme noktaları.
  • Orta Asya’daki siyasi ve ekonomik riskler ile potansiyel güvenlik tehditlerine yönelik KYG ve TDT’nin önemi.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.