Profile picture for user Dr.Arif Acaloğlu
Arif Acaloğlu
Özgeçmiş

1956’da Kepenekçi/Borçalı/Gürcistan’da doğdu. Memleketinde lise eğitimi sonrasında, Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. 1982’de Edebiyat Enstitüsü Mitoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1983-1986 yıllarında Tartu Üniversitesinde (Estonya) Semiyoloji dalında doktora eğitimi gördü. Bu dönemde tez danışmanı Y. Lotman ve St. Petersburg’da ikinci danışmanı L. Gumilyev ile çalıştı. 1987-1990 yıllarında Halkbilim Bölümü’nde uzman, 1990 itibarıyla Bakü Devlet Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu. 1992-1993 yıllarında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık görevinde bulundu. 1993 ortalarında görevinden ayrılarak Türkiye’ye yerleşti. Uzun süre Bilgi Üniversitesi Rus Dili Programında, 2008-2019 aralığında da Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Akademik çalışmaları Mitoloji, Halk Edebiyatı, Avrasya halklarının kültür mirası gibi alanlarla ilgilidir. 2 kitabı, 40 civarında makalesi yayınlandı. Kafkas, Orta Asya ve Sibirya’da çalışmalar yaptı, konferanslar ve dersler verdi. Bu ülkelerde ve Türkiye’de çok sayıda akademik toplantıya katıldı. Akademik ve siyasal çalışmaların yanı sıra birçok TV programı yaptı, röportajlar ve popüler makaleler, 30’un üzerinde çeviri kitabı yayınlandı.

 

E-mail: arifacal@gmail.com