Profile picture for user Ebru Şahin
Ebru Şahin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Özgeçmiş

Ebru Şahin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, “Çin’in Küresel Güç Olma Sürecinde Uluslararası İşbirliklerinin Rolü” adlı tezini başarıyla sunarak mezun olmuştur. Ebru Şahin, aynı zamanda 2018 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmektedir