Profile picture for user Engin Türe
Engin Türe
Özgeçmiş

1969 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türkiye Atom Enerjisinde 1977 senesine kadar uzman araştırmacı olarak çalıştı. 1980-1984 yılları arasında İn- giltere’de Durham Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede bir yıl, daha sonra Londra’da General Electric şirketinde dört yıl ve Manchester UMIST’de bir buçuk yıl çalıştı. 1990 senesinde yurda döndükten sonra aynı yıl doçentlik unvanını aldı ve Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümünde iki yıl öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı. 1992 yılında TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi’nde Enerji Sistemleri Bölümü (Ensitütü) Başkanlığına getirilen Türe, burada kurucu olarak beş yıl görev yaptı. TÜBİTAK-MAM Yılın Perso- neli ve Proje Başarı Ödülleri aldı. 1998 yılında profesör olarak atandığı Mimar Sinan Üniversitesi’nde Fizik Bölümü Başkanı olarak görev yaparken Yeditepe ve Haliç üniversitelerinde de dersler verdi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezinde önce başkan yardımcısı daha sonra 2008 yılına kadar başkanlık yaptı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Türe 2010 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl Arentek Enerji ve Teknoloji şirketini kur- du ve birçok şirkete danışmanlık yaptı. 2017 yılından beri MEF Üniversitesi öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Türe, Temiz Enerji Vakfı kurucusu ve eski başkanı olarak da çalışmalar yapmaktadır. Prof. Türe’nin çoğunluğu uluslararası dergilerde olmak üzere 50’dan fazla yayını bulunmakta olup, bu yayınlarına 600 kadar atıf yapılmıştır. Prof. Türe bugüne kadar aralarında, Japonya, Çin, ABD, İn- giltere, Fransa, İtalya, Norveç gibi ülkelerin de bulunduğu 30 kadar ülkede davetli konuşmacı olarak 40’dan fazla konferans vermiş ve birçok uluslararası toplantılara başkanlık yapmıştır.