Atıf

Galushka, A. (2023). Dünya Ekonomisinin Dolardan Arındırılması (Konferans konuşması). BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 5(1), 60-65.

Öz

“Dış borcun GSYİH’ye oranına baktığımızda gelişmiş ülkelerde, yanidünya ekonomi sisteminin çekirdeğini oluşturan ülkelerde üç haneli oranlarla ifade edildiğini görürüz. Gelişmekte olan ülkelerde ise dışborçların GSYİH oranı iki haneli rakamlarla ifade edilir. Bunun temelindeşu fiili durum yatmaktadır: Dünya ekonomisinin çekirdeğini oluşturanülkeler ile periferisi durumundaki ülkeler arasında dengesiz değermübadelesi söz konusudur Böyle bir küresel gelir makasının varlığı,küresel ekonomideki bu dengesiz mübadelenin ve sermayenin sürekliolarak periferi ülkelerinden çekirdek ülkeler lehine para hareketlerinin enciddi temellerinden birisidir."