Atıf

Özsaraç, H. (2024). Afrika-Asya Jeopolitik Denkleminde Afrika’nın Önemi: Kızıldeniz ve Yemen Denizi. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 5(2), 130-153.

Öz

Afrika düzleminde, son 20 yıl içerisinde, güç merkezlerinin Kızıldeniz ve Yemen Denizi’nde askerî varlık bulma veya askerî varlıklarını artırma çabasına girdikleri görülmektedir. Kızıldeniz ve Yemen Denizi, kendi içinde kopmaz bir işbirliği ve güç birliği mantığıyla hareket eden emperyalizm ile kıtasal çıkarlarını bölgesel çıkarlara feda etme çizgisinden kurtulamayan Asyalı güç merkezlerinin gerilimli kesişim alanına dönüşmüştür. Kritik su yolu özelliği ile jeopolitik güç alanı niteliğindeki bu bölgede Afrika, yüzyıllardır kendi çıkarlarını koruyamamıştır. Bu yazı ile, “Afrikalı çözüm yolları” arayan Afrika’ya, dünya geleceğini şekillendirecek Afro-Asya ekleminde neler yaşandığı konusunda dikkat çekmek ve başta Afrika olmak üzere kendisine güvenli bir gelecek arayan mazlum dünyaya Kızıldeniz ve Yemen düzleminin anahtar rolü anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afrika Boynuzu, Bab el-Mandeb Boğazı, Cibuti Üsleri, deniz haydutluğu, Kızıldeniz.