Atıf

Özsaraç, H. (2022). Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın savunma harcamaları denklemi üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) mücadelesi. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 54-71.
 

Öz

Karaman Denizi’nde (Doğu Akdeniz) kıyısı bulunan 10 devlet arasından dünya ticaretine özgün coğrafyasıyla etki edebilen Türkiye’nin gücü Türk Boğazları’ndan, Mısır’ın gücü Süveyş Kanalı’ndan ve Yunanistan’ın gücü ise, Adalar (Ege) Denizi’nde aralarındaki su yolları genişçe birer boğaz olarak
düşünülebilecek binlerce adadan gelmektedir. Bu üç devletin sularını kullanan gemilerin, bu keskin jeopolitiği algılamamaları olanaksızdır. Bu üç devletin de ellerindeki bu eşsiz gücü, aralarındaki rekabetten dolayı yeterince kullanamadıkları, hatta emperyalizme ipotek ettikleri de başka bir gerçektir. Okuyacağınız yazı, birbirlerine karşı silahlanma denklemiyle hareket eden bu üç devletin, jeopolitik güç kayıplarının düzeyini anlamayı hedeflemektedir.