Atıf

Tatar, E. (2022). Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
tanınmasının gerekliliği. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 6-13.
 

Öz

Kıbrıs meselesinin detayları bu konuyu çalışan uzmanlar dışında çok fazla bilinmeyen ancak Türk Dünyası için hayati bir meseledir. Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır verdiği onurlu mücadele sadece bir var olma mücadelesi değildir. İçinde pek çok küresel ve yerel mücadeleyi de barındırır. Bu mücadeleyi sadece bir Türk-Rum mücadelesi olarak görmek doğru değildir. Bu mücadele, aynı zamanda Ada’daki Türklüğün var olma mücadelesi, sayısal olarak
azınlık olan mazlum bir halkın saldırgan çoğunluğa karşı verdiği bir kahramanlık mücadelesi, bir medeniyet çatışması mücadelesi ve bir bakıma da yüzyıllardır değişik boyutlarda devam eden Batı’nın Doğu üzerinde hakimiyet kurma meselesidir. Kıbrıs Türkleri adada büyük mücadeleler vererek kendi kaderlerine sahip çıkmış, 1974 Mutlu Barış Harekâtı sonucunda özgürlüğüne kavuşmuş ve 1983’te kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Türk Dünyası içinde Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra bağımsızlığını kazanan ikinci Türk devleti olmuştur. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, hava sahasının kontrolü ve Türkiye’nin stratejik savunma derinliği açısından büyük bir öneme sahiptir. KKTC Türkiye ve Türk dünyası için basit bir toprak parçası değildir. Kıbrıs Türk Halkının yarım asrı aşkın bir süredir kanıyla ve canıyla verdiği onurlu
mücadelenin ulaşması gereken nokta uluslararası tanınmış egemen ve bağımsız bir devlettir. Artık yeni kararların hayata geçirileceği, Kıbrıs Türk Halkının eşit egemenliğinin ön planda olacağı yeni bir dönem başlamıştır.