Atıf

Alhassan, L. (2024). Kuşak ve Yol Girişimi Kapsamında Çin’in Nijerya’da Yaptığı Yatırımların Sosyoekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 5(2), 192-209.

Öz

Bu makalede, Çin’in Nijerya’daki yatırımlarının sosyoekonomik etkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Özellikle bu yatırımların Nijerya ekonomisi üzerindeki uzun vadeli etkinliklerine yoğunlaşılacaktır. Ayrıca, Çin’in küresel ekonomik genişlemesinin Çin-Nijerya ilişkileri ve ayrı ayrı her ülke için muhtemel sonuçlarını anlamaya yönelik mevcut literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Nijerya, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon projeleri dahil olmak üzere, Çin finansmanından büyük faydalar sağlamış bir ülkedir. Kuşak ve Yol Girişimi’ne (KYG) yoğun ilgi gösteren ve bu sayede önemli yatırımlar çeken ülkelerden biridir. Gelişmekte olan ve Afrika’nın en büyük ülkesi olan Nijerya’nın, ekonomik büyüme ve bölgesel bütünleşme adına KYG fırsatlarından yararlanırken, ulusal çıkarlarını koruyup egemenliğini sürdürmesi önemlidir. Bununla birlikte, Çin yatırımlarının sağladığı teknoloji transferi ve diğer faydalar ile toplumsal kalkınma arasında denge kurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çin, işbirliği, kalkınma, Nijerya, yatırım.