Kuşak ve Yol Girişimi Yeni Ufuklar Açıyor
Atıf

Koray, S. (2019/2020). Kuşak ve Yol Girişimi yeni ufuklar açıyor. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 1(1),  18-23.

Öz

Eskinin “Ezilen Milletleri” şimdi hayatın her alanında Atlantik Sistemi’ne seçenek oluşturan bir gelişme süreci yaşamaktadır. Ekonomik mücadelenin başını Çin Halk Cumhuriyeti çekerken, Batı Asya’da ön saflarında Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’ın yer aldığı bir silahlı mücadele sürmekte ve bütün bunlar siyasal düzlemde Avrupa’ya da, Atlantik Sistemi’ne karşı giderek güçlenen merkezkaç kuvvetleri olarak yansımaktadır.